JSME SOUSEDÉ PRO ZELENEČ

Záleží nám na tom, jak se bude naše obec dále rozvíjet. Přejeme si, aby se Zeleneč posunul dál a zůstal hezkým místem pro život i fungujícím sousedským společenstvím.

IMG_9358.jpg

Jdeme do toho znovu !

AKTUÁLNĚ

O NÁS

Náš tým spojuje zelenečské starousedlíky, kteří se tu narodili a prožili celý život, s těmi, kdo tu žijí kratší dobu. Máme tu své rodiče, děti a vnoučata. Chceme, abychom tu všichni žili spokojeně. Cítíme, že potenciál Zelenče je obrovský a ne plně využitý. Věříme, že se brzy můžeme vrátit tam, kde jsme jako obec byli ještě před pár lety, tedy mezi špičku celého Středočeského kraje. 

Spolu s vámi to můžeme dokázat!

 

NAŠI ZASTUPITELÉ

file0.jpg

..."Chci, abychom tu všichni mohli žít spokojeně. Chci, aby Zeleneč zůstal živým a harmonickým sousedským společenstvím. Ale také chci, aby"...

file5.jpg

..."mám představu o tom, co by se v Zelenči mohlo rozvíjet a zlepšit a co bych nepodpořila. Díky našim akcím se něco děje, lidé se setkávají, Zeleneč ...

file10.jpg

..."chci se aktivně podílet na fungování obce a jít do toho společně s lidmi, pro které je to stejně důležité jako pro mne"..

file15.jpg

..."záleží mi na tom, aby zde věci dobře fungovaly a aby zůstal hezkým a klidným místem pro život. rád zaměřil na zlepšení informovanosti v obci a " ...

IMG_9308.jpg

PODPOŘTE NÁS DO VOLEB 2022

Jako sdružení nezávislých kandidátů potřebujeme k podání kandidátní listiny připojit podpisy aspoň 7 % občanů Zelenče starších 18 let.  Podpořte, prosím, svým podpisem naši kandidaturu do voleb 2022. 

Příležitosti sběru podpisů chceme využít, abychom s vámi promluvili o životě v naší obci.  Pokud máte zájem o sjednání konkrétního termínu a času, kdy vás můžeme navštívit, kontaktujte nás, prosím, na tel. č. 605 200 071, a to formou SMS nebo vyplňte vaše údaje do kontaktního formuláře.

  • Whatsapp
  • Facebook-messenger

PROČ STOJÍ ZA TO NÁS PODPOŘIT ?

Nabízíme Vám hned pět dobrých důvodů

ZAPOJTE SE ...

Vedle podpisu pro naší kandidaturu nás můžete podpořit také jakoukoli konkrétní pomocí v kampani.  Velmi uvítáme dobrovolníky ochotné podílet se na organizaci akcí nebo roznosu našich materiálů. 

Pomocné ruce
 

PODPOŘTE NÁS
FINANČNĚ

Jako sdružení nezávislých kandidátů nedostáváme na naše aktivity žádné finanční příspěvky od státu ani obce. Máme však zřízen transparentní účet,  kam můžete poslat svůj finanční příspěvek na naši kampaň, kde je na 100 % využijeme a také vyúčtujeme

Číslo bankovního účtu:  2701448536 / 2010

QR.png

Můžete přispět jakoukoliv částku.

Načtením QR kódu pomocí aplikace Vaší banky dojde k předvyplnění platebního příkazu k zaplacení finančního příspěvku.