top of page
IMG_9308.jpg

PROČ STOJÍ ZA TO NÁS PODPOŘIT ?

Náš tým spojuje zelenečské starousedlíky, kteří se tu narodili a prožili celý život, s těmi, kdo tu žijí kratší dobu. Máme tu své rodiče, děti a vnoučata. Chceme, abychom tu všichni žili spokojeně. Cítíme, že potenciál Zelenče je obrovský a ne plně využitý. Věříme, že se brzy můžeme vrátit tam, kde jsme jako obec byli ještě před pár lety, tedy mezi špičku celého Středočeského kraje. 

1. MÁME VÝSLEDKY

 • Ve volbách 2018 jsme získali 4 z 11 zastupitelů. Po celé volební období jsme tedy byli v menšině. Přesto se nám podařilo prosadit směrnici pro zadávání zakázek malého rozsahu, demografickou studii na období 15 let, vznik pracovních výborů se zastoupením veřejnosti, grantový systém na podporu kulturních, sportovních, zájmových a jiných aktivit ve prospěch bohatého života v obci, nový web obce a Mobilní rozhlas, audiozáznamy a nejnověji i online záznamy ze zastupitelstev, rozpracování několika rozvojových projektů, personální posílení úřadu, vstup do MAS Střední Polabí a Svazu měst a obcí, alespoň základní komunikaci s investorem ve Mstěticích, alespoň částečné zhodnocování volných finančních prostředků obce nebo studii proveditelnosti vybudování centrální MŠ v areálu Školní. 

 • Zabránili jsme nesmyslné výstavbě školky v objektu areálu Ferony, schválení územního plánu s rozsáhlou výstavbou bez povšimnutí veřejnosti, několika špatně vypsaným výběrovým řízením a zakázkám či schválení několika nekvalitně zpracovaných smluv, které do budoucna ohrožovaly stabilitu právních vztahů obce. 

 • Naše hlasy bohužel nestačily např. na zřízení postu tajemníka, rozšíření počtu členů budoucího zastupitelstva na 15, abychom mohli mít radu, prosazení komplexní dopravní studie, zřízení obecní policie nebo přijetí strategického plánu rozvoje obce.

2. MÁME ZKUŠENOSTI

 • Na naší kandidátce bude tým lidí, kteří v uplynulých letech nasbírali nové zkušenosti. Naši zastupitelé působili i jako členové či dokonce předsedové výborů (konkrétně finančního a pro školství, kulturu a sport). Dvě naše zastupitelky a jeden zastupitel absolvovali několik cyklů školení s názvem Zastupitel v kurzu.

 • Další naši kandidáti působili ve výborech a zapojili se do různých projektů, které jsme prosadili. 
  Všichni jsme pak získávali zkušenosti z praktického fungování zastupitelstva obce, mnohokrát jednali se zaměstnankyněmi a zaměstnanci obce, diskutovali s představiteli jiných obcí a s mnoha specialisty na veřejnou správu. 

 • Součástí našeho týmu navíc zůstávají i ti, kdo se rozhodli v letošních volbách nekandidovat. Jsou s námi a jsou připraveni pro obec dále pracovat. Zkrátka a dobře, pracovali jsme na sobě a posilovali náš tým. Víme totiž, že žádný učený z nebe nespadl a jen hlupák je přesvědčen, že ví všechno. 

Výsledky
Zkušenosti

3. MÁME VIZI A PROGRAM

 • Program pro letošní volby a tedy i další volební období navazuje na volební program z roku 2018. Rozvíjí ho, aktualizuje a konkretizuje. Program vám budeme představovat postupně tak, jak bude vznikat jeho finální podoba. Prozatím vám můžeme prozradit, že našimi prioritami zůstanou:

 1. Profesionální řízení obce, což znamená především posílení týmu zaměstnanců obce o odborníky na konkrétní tematiku a přebudování obecního úřadu do podoby, která bude odpovídat velikosti naší obce.

 2. Vznik realistického strategického plánu rozvoje a na něj navazujícího územního plánu, které  prodiskutujeme s občany a s odborníky z řad urbanistů a architektů. Jak pro Zeleneč, tak pro Mstětice!

 3. Nalezení nových finančních zdrojů na rozvoj obce, tak aby velké projekty byly financovány bez nezodpovědného zadlužování a bez zbytečného protahování.

 4.  Slaďování plnohodnotného života pro různé skupiny obyvatel nejmenšími dětmi počínaje a seniory konče. 

 5. Konec provizoria v umístění školy a školky zakončeného tím, že ZŠ i MŠ budou mít své vlastní vyhovující budovy, tělocvičny a hřiště. 

 6. Výrazný posun v řešení dopravy a parkování v obci, který bude respektovat její historický půdorys, moderní trendy a různé potřeby občanů. 

 7. Posílení bezpečnosti v obci zřízením vlastní obecní policie a vybudováním systému krizového řízení pro mimořádné situace.

4. MÁME KOMPETENTNÍ TÝM

 • Už před čtyřmi lety jsme občanům Zelenče nabídli tým kompetentních lidí. Celé čtyři roky jsme pracovali na jeho posílení. Získávali jsme nové informace a zkušenosti.

 • Naše řady jsme rozšířili o odborníky na otázky spojené se stavebnictvím a územním plánováním, s bezpečností, se životním prostředím a vodohospodářstvím, specialisty na sociální otázky, odborníky přes sport a volnočasové aktivity. Všechno jsou to lidé, kteří tu aktivně žijí. I profesní kariéry našich kandidátů prokazují jejich erudici.  Spojuje nás chuť pracovat pro obec a spoluvytvářet její budoucnost. 

5. JSME TADY DOMA

 • Náš tým spojuje zelenečské starousedlíky, kteří se tu narodili a prožili celý život, s těmi, kdo tu žijí kratší dobu. Máme tu své rodiče, děti a vnoučata. Chceme, abychom tu všichni žili spokojeně.

 • Cítíme, že potenciál Zelenče je obrovský a ne plně využitý. Věříme, že se brzy můžeme vrátit tam, kde jsme jako obec byli ještě před pár lety, tedy mezi špičku celého Středočeského kraje. 

 • Spolu s vámi to můžeme dokázat! 

Program
Tým
Zeleneč
bottom of page