top of page

Ing. Petr Flaška

43 let,  stavební inženýr

"Práce zastupitele pro obec má být vidět po celé volební období."

5

V Zelenči žiji přes dvacet let, s manželkou tu vychováváme tři děti. A rádi bychom, aby to tak zůstalo i nadále.

Vystudoval jsem stavební fakultu ČVUT - obor inženýrství životního prostředí. Za svůj život jsem vyzkoušel řadu profesí a v současné době působím v rodinné firmě. Ve volném čase se věnuji zejména rodině. 

V posledních letech se stále více zabývám i děním v obci. Zeleneč je pro mě a mou rodinu domov a rád bych v naší obci přispěl k jejímu dalšímu udržitelnému rozvoji. Líbilo by se mi, kdyby zasedání zastupitelstva probíhala více jako společenská událost, kde se bude debatovat o problémech a úspěších a hledat nejlepší společná řešení pro obec. Událost, kdy se i veřejnost bude moci zapojit do diskuze na základě relevantních informací, protože komunikace a týmová spolupráce je podle mého názoru polovina úspěchu.

Má vize Zelenče do následujících let je čistá obec s vyřešenou dopravní situací pro pěší, cyklisty i řidiče, obec s dostupnými základními službami, s vyřešenými brownfieldy, se solidním školstvím, s možnostmi vyžití pro širší vrstvy obyvatelstva, se smysluplně pojatými plochami zeleně.

bottom of page