Naše témata

01

Trvalý a promyšlený rozvoj

Usilujeme o to, aby měl Zeleneč realistickou vývojovou koncepci i územní plán a uměl reagovat na dopady vlastního i okolního rozvoje. Rádi bychom více zapojili veřejnost do diskuse o využití obecních pozemků a nemovitostí. Chceme rozjet projekty, které  dlouhodobě stagnují.

02

Efektivní správa a otevřená komunikace

Jsme pro transparentní a otevřenou komunikaci. Budeme prosazovat zřízení výborů a skupin se zastoupením veřejnosti. Chceme Vás pravidelně a srozumitelně informovat o všem, co se děje a zlepšit a usnadnit komunikaci úřadu s obyvateli.

03

Dobré hospodaření, cílené investice a podpora podnikání

Jsme rádi, že má Zeleneč přebytkový rozpočet
a hospodaří bez dluhů. Budeme se snažit hledat další zdroje pro financování nových projektů. Budeme prosazovat, aby dodavatelé obce procházeli veřejným poptávkovým a výběrovým řízením. Chceme nastavit průhlednou podporu spolků, sdružení i živnostníků.

04

Kvalitní školy, vzdělání, kultura, sport a volný čas

Zaměříme se na to, aby škola i školka měly své budovy
s dostatatečnou kapacitou. 
Navrhneme vytvoření
školského výboru zastupitelstva pro otevřenou diskusi
se zástupci ZŠ, MŠ, rodičů i spolku. Pokusíme se rozjet
projekt Univerzity třetího věku.  Budeme hledat řešení pro 
umístění moderní
obecní knihovny a kulturního prostoru pro akce
a setkávání všech generací. 

05

Doprava, bezpečnost a životní prostředí

Jednou z našich hlavních priorit je řešení dopravní
situace v obci, průjezdnost, parkování, vybudování
koridorů pro bezpečný pohyb chodců na vytížených
či nedostatečně zajistěných místech v Zelenči
i ve MstěticíchPokusíme se vyřešit bolavá místa,
na kterých parkují vraky. Budeme podporovat
zajištění služeb obecní policie.