top of page
sousede.jpg

NAŠE TÉMATA - 2018

Chceme vám představit pět hlavních oblastí vašeho života optikou dobře fungující obce.  Optikou lidí, kteří žijí v Zelenči, stejně jako vy. Lidí, kteří chtějí tuhle obec mít ještě lepší.  Stejně jako VY!

file.jpg.png

01

Trvalý a promyšlený rozvoj

Usilujeme o to, aby měl Zeleneč realistickou vývojovou koncepci i územní plán a uměl reagovat na dopady vlastního i okolního rozvoje. Rádi bychom více zapojili veřejnost do diskuse o využití obecních pozemků a nemovitostí. Chceme rozjet projekty, které  dlouhodobě stagnují.

02

Efektivní správa a otevřená komunikace

Jsme pro transparentní a otevřenou komunikaci. Budeme prosazovat zřízení výborů a skupin se zastoupením veřejnosti. Chceme Vás pravidelně a srozumitelně informovat o všem, co se děje a zlepšit a usnadnit komunikaci úřadu s obyvateli.

casopis.jpg
file0.jpg

03

Dobré hospodaření, cílené investice a podpora podnikání

Jsme rádi, že má Zeleneč přebytkový rozpočet a hospodaří bez dluhů. Budeme se snažit hledat další zdroje pro financování nových projektů. Budeme prosazovat, aby dodavatelé obce procházeli veřejným poptávkovým a výběrovým řízením. Chceme nastavit průhlednou podporu spolků, sdružení i živnostníků.

04

Kvalitní školy, vzdělání, kultura, sport a volný čas

Zaměříme se na to, aby škola i školka měly své budovy s dostatečnou kapacitou. Navrhneme vytvoření školského výboru zastupitelstva pro otevřenou diskusi se zástupci ZŠ, MŠ, rodičů i spolku. Pokusíme se rozjet projekt Univerzity třetího věku. Budeme hledat řešení pro umístění moderní obecní knihovny a kulturního prostoru pro akce a setkávání všech generací.

skola-1.jpg
vlak-scaled.jpg

05

Doprava, bezpečnost a životní prostředí

Jednou z našich hlavních priorit je řešení dopravní situace v obci,  průjezdnost, parkování, vybudování koridorů pro bezpečný pohyb chodců na vytížených či nedostatečně zajištěných místech v Zelenči i ve Mstěticích. Pokusíme se vyřešit bolavá místa, na kterých parkují vraky. Budeme podporovat zajištění služeb obecní policie.

bottom of page