20.05.2019

Učený z nebe nespadl: Profesionální zastupitel také ne

Správa obce je natolik komplexní a rozsáhlá problematika s tak velkou odpovědností, že profesní zkušenosti ani selský rozum nestačí a orientovat se ve spletité síti právních předpisů je náročné nejen pro nováčky. Zkušenosti, inspiraci a podněty pro rozvoj Zelenče se proto snažíme sbírat ze všech stran. V loňském roce jsme se setkali s několika kolegy, starosty i zastupiteli, z okolních i vzdálenějších obcí, z Radonic, Říčan, pražských městských částí nebo západopražské Chýně.

[Číst víc]

 

22.04.2019

Výbory (zatím) nebudou, vstup do MAS ano, ve Feroně bude škola

Máme za sebou další veřejné zastupitelstvo. Bodů bylo mnoho a o řadě z nich se v pondělí 15. dubna dlouze diskutovalo, což je dobře, protože kde je vůle, tam je cesta. Některé body naopak nebylo možné smysluplně projednat, protože do programu nebyly navzdory řádně podanému návrhu zařazeny. Řeč je o zřízení výborů.

[Číst víc]

 

03.04.2019

Budoucnost domů u rybníka

V posledním březnovém týdnu byla narychlo svolána schůzka zastupitelů v chátrajícím domě u rybníka na Čsl. armády 68 (dříve p. Frühauf) kvůli aktuální nabídce na demolici jeho střechy. Obec dostala výhodnou cenovou kalkulaci za podmínky okamžitého zahájení bouracích prací. Po diskusi přítomných zastupitelů nakonec převládl názor zatím střechu zachovat.

[Číst víc]

 

18.02.2019

Zasedání obecního zastupitelstva
Na posledním zasedání obecního zastupitelstva se nám podařilo prosadit řadu věcí. Obec si zadá demografickou studii, podle které bude plánovat další kroky v oblasti školství, zdravotnictví nebo služeb pro seniory. Podařilo se prosadit podporu projektu optické sítě spolku Zelená Obora. A konečně výhody přinese Zelenči i členství ve Svazu měst a obcí. Zápis z 3. veřejného zasedání obecního zastupitelstva: http://www.zelenec.cz/wp-conte…/…/2019/02/zapis_3_2019-1.pdf

 

23.01.2019

Veřejné projednání ÚP Jirny

V úterý 22. ledna se naši zastupitelé Hana Urbánková a Ondřej Kopa zúčastnili veřejného projednávání Územního plánu Jiren. Většina dotazů směřovala k územní rezervě pro další skladové haly v blízkosti Zelenče.  Souhlasíme s předneseným názorem spolku V Zelenči jsme doma, že vytvoření rezervy je nelogický krok vzhledem k tomu, že rezerva leží na orné půdě bonity 1 a nelze ji vyjmout z půdního zemědělského fondu bez prokázání veřejného zájmu.

[Číst víc]

 

17.01.2019

Hrozba vytyčení dalšího území pro budoucí výstavbu skladových hal v blízkosti Zelenče

V pondělí 14. ledna 2019 jsme se již po několikáté sešli na pracovní schůzce členů zelenečského zastupitelstva. Hlavním bodem byla změna ÚP Jiren a z ní plynoucí hrozba vytyčení dalšího území pro budoucí výstavbu skladových hal v blízkosti ZelenčeZastupitelé za Sousedy pro Zeleneč prosazují, aby obec jednoznačně vyjádřila negativní stanovisko k dalším halám v okolí obce a veřejně deklarovala, že je v tomto směru připravena podniknout veškeré zákonné kroky.

[Číst víc]

 

02.01.2019

Zeleneč od Nového roku hospodaří podle rozpočtového provizoria

Úderem silvestrovské půlnoci jsme vstoupili do roku 2019 a Zeleneč do období rozpočtového provizoria. To bude trvat až do schválení řádného rozpočtu na rok 2019. Rozpočtové provizorium omezuje především investiční akce. Zastupitelé musí rozhodnout spolu s rozpočtem i o modelu výstavby školní budovy ve Feroně.

[Dozvědět se více]

 

09.12.2018

Hana Urbánková: Ráda bych zavedla důkladnou kontrolu hospodaření obce

Na prvním povolebním zasedání obecního zastupitelstva byla zvolena předsedkyní finančního výboru. Hana Urbánková je nováčkem v obecním zastupitelstvu, ostatně jako další zastupitelé zvolení za Sousedy pro Zeleneč. Brzy tak bude poprvé spolurozhodovat o obecním rozpočtu. Jaké jsou její prvotní pocity z práce v zastupitelstvu? Zeptali jsme se hned na úvod našeho rozhovoru.

[Dozvědět se více…]

 

16.11.2018

Pět týdnů od komunálních voleb

Zelenečské zastupitelstvo má po ustavujícím zasedání, které dle očekávání znovu zvolilo Michaela Husince st. starostou, Michaela Husince ml. místostarostou a Vladimíra Kováříka uvolněným zastupitelem. Ustavilo také finanční a kontrolní výbor, ve kterých mají svá důstojná zastoupení obě kandidující uskupení. Několikrát jsme se sešli v různých sestavách. A výsledkem je široká shoda nad mnoha a mnoha programovými body, dlouhodobými prioritami, ale především odhodláním spolupracovat. O některých věcech ještě povedeme diskusi. A zůstává pár bodů programových i procedurálních, na nichž asi shodu nenajdeme. Někdy je vidět, že pocházíme ze dvou kandidátek, jindy se rozdíly stírají. Mnozí zastupitelé mají opravdu velkou chuť pracovat a někteří i vůli dělat věci trošku jinak. Takový by byl stručný raport za prvních pět neděl od komunálních voleb v Zelenči. A jak to vidíte vy? Rádi uvítáme vaše postřehy…

[Dozvědět se více…]

 

5.11.2018

Proběhlo první zasedání zastupitelstva po volbách.

Starostou byl zvolen Michael Husinec, místostarostou Michael Husinec mladší, uvolněným členem zastupitelstva Vladimír Kovářík.

Do čela tříčlenného finančního výboru byla zvolena Hana Urbánková, jako členové Petra Moravečková a Karel Kut.

Do čela tříčlenného kontrolního výboru byl zvolen Michal Gazdo, jako členové Ladislav MrklasRoman Doležal.