top of page

Zeleneč od Nového roku hospodaří podle rozpočtového provizoria

Úderem silvestrovské půlnoci jsme vstoupili do roku 2019 a Zeleneč do období rozpočtového provizoria. To bude trvat až do schválení řádného rozpočtu na rok 2019. Rozpočtové provizorium omezuje především investiční akce. Zastupitelé musí rozhodnout spolu s rozpočtem i o modelu výstavby školní budovy ve Feroně.

Obec se tak nyní řídí podle pravidel rozpočtového provizoria, která připravila členka finančního výboru Petra Moravečková a zastupitelé je odhlasovali na svém posledním zasedání 17. prosince. Obec tak může hradit jen nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a provoz obce. Měsíční výdaje obce jsou omezeny limitem 1/12 výdajů rozpočtu pro rok 2018 a nesmí být zahajovány žádné nové investiční akce. Více o pravidlech rozpočtového provizoria zde.

Starosta obce Michael Husinec k projednávání rozpočtu na posledním zasedání zastupitelstva uvedl: „Po diskuzi v nově zvoleném zastupitelstvu, zda schválit rozpočet ještě v roce 2018 nebo z věcných a časových důvodů schválit rozpočet na rok 2019 až v roce 2019 jsme se shodli, že pro kvalitu návrhu rozpočtu bude lepší důkladnější příprava zejména s ohledem na investiční a neinvestiční akce pro rok 2019.“ Předsedkyně Finančního výboru zastupitelstva Hana Urbánková za Sousedy pro Zeleneč už dříve ke schvalování rozpočtu v rozhovoru pro Zelenečský časopis řekla: „Předpokládám, že rozpočet bude vycházet z Rozpočtového výhledu 2019-2021, kde už je zohledněna i plánovaná výstavba nové budovy školy či školky U Ferony. Obecně jsem ráda, že má Zeleneč dlouhodobě přebytkový rozpočet. Ani si možná jako občané neuvědomujeme, jakou nám to dává nezávislost.“

Číst dále…

0 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page