top of page

Ptejte se mě, na co chcete, a já, na co chci, odpovím

Aktualizováno: 11. 5. 2022

Územní plán je klíčovým dokumentem pro rozvoj každé obce. Má ho více než 95 % českých měst a obcí, z nichž drtivá většina je daleko menší než Zeleneč. I Zeleneč ho dávno měl mít, ale nemá.

Skoro čtyři roky voláme po tom, aby územní plán vzniknul. A to územní plán, který bude odrážet oprávněné zájmy podstatné většiny občanů Zelenče, a to nejen těch současných, ale i budoucích – tedy především našich dětí. Nyní územní plán Zelenče konečně vzniká. Způsob jeho vzniku (viz Společné připomínky) je tristní. A ještě tristnější je komunikace místostarosty Husince, který je pověřenou osobou k jeho vytvoření.

Zde přinášíme přepis části diskuse na březnovém zasedání zastupitelstva. A vy, prosím, posuďte sami …

Osoby a obsazení

MH – místostarosta Michael Husinec ml.

PM – zastupitelka Petra Moravečková

LM – zastupitel Ladislav Mrklas

LM: Já bych se chtěl zeptat, byť to není v gesci pana starosty, ale pana místostarosty, jak to momentálně vypadá s územním plánem.

MH: Děkuju za dotaz. Aktuálně jsou vypořádány připomínky textově a propisuje se to do grafické části. Výstup by měl být během 10 až 14 dnů. Jakmile to bude po kupě, budeme to předkládat do dalšího kroku, to znamená na veřejné projednání. V tuhle chvíli se za zhotovitele vypořádávají připomínky, ty došlé. Jestli to takto stačí nebo chcete něco dalšího, konkrétnějšího?

PM: Já jsem se ptala na připomínky už minule. Chtěla jsem znát, jaké připomínky a jaká stanoviska přišla z dotčených orgánů. Ale pan starosta sám nevěděl a slíbil, že nám je předložíte. Tak jestli to bude možné?

MH: Určitě, v tom dalším kroku.

PM: A do kdy by to tak bylo reálné, nám to předložit?

MH: Jakmile to bude zpracované.

PM: Nám stačí texty připomínek. Nemusíme mít vypořádání, když ještě není hotové, ale jenom, kdo co připomínal, co bylo připomínáno.

MH: Připomínán byl územní plán. Já nechápu, co se po mně chce.

PM: Jaké připomínky přišly. Jaké námitky přišly od dotčených orgánů, jaká stanoviska. Jaká konkrétně, ne.

MH: Výborně, můžeš se zeptat na konkrétní věc, která tě zajímá?

PM: Všechny mě zajímají.

MH: Výborně, tak všechny byly předány pořizovateli. Ten je zpracuje a pošleme vám to, jakmile to bude graficky a textově po kupě.

PM: Takže nemůžu získat ty připomínky, které přišly na úřad?

MH: Můžeš, zažádej si a my ti je pošlem.

PM: Já jsem žádala už minule zastupitelstvo. A nic.

MH: No, jasně že nic, protože zastupitelstvo ty připomínky nemá. Má je zpracovatel. Žádala jsi zpracovatele?

PM: Já jsem žádala tebe jako pověřenou osobu, která zastupuje obec.

MH: A já jsem ti odpověděl, že jakmile to budeme mít po kupě, že ti to předáme.

PM: To není úplně odpověď na moji otázku, ale ty vždycky odpovídáš na to, co chceš, a ne na to, co se ptám.

V návaznosti na výše uvedenou diskusi a doporučení pana místostarosty jsem se tedy se svým dotazem a prosbou obrátila přímo na zhotovitele územního plánu, studio MAP, a to formou písemné žádosti zaslané e-mailem ze dne 21.3.2022. Dnes je téměř konec dubna. Odpověď žádná. Člověk se jen těžko ubrání myšlence, jak se lze dostat k podkladům a informacím, na jejichž získání má oprávněný zájem.

Buďte s námi ve spojení! Přihlaste se k odběru novinek na našich webových stránkách.

Petra Moravečková, Ladislav Mrklas

51 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page