top of page

Program čtvrtečního zasedání zastupitelstva

Aktualizováno: 15. 5. 2022

Na čtvrtek 27. 5. 2021 od 18 hod. bylo svoláno další zasedání zastupitelstva s oficiálně zveřejněným programem sestávajícím ze dvou níže uvedených bodů:

1. Jmenování konkurzní komise 2. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Řádně a včas jsme požádali o zařazení následujících bodů na program zastupitelstva:

1. Dopravní studie 2. Vybudování psího parku 3. Pořízení studie proveditelnosti „navýšení kapacity školky v objektu Školní 2 a 3“ 4. On-line přenosy a záznamy ze zasedání ZO 5. Zástupce zřizovatele ve školské radě 6. Rozpočtové opatření č. 2/2021 7. Zprávy z výborů

Současně jsme požádali též o zveřejnění doplněného programu. Tento program dosud zveřejněn nebyl, pro případné zájemce tak tedy činíme alespoň touto formou. Návrhy usnesení a odůvodnění jednotlivých bodů naleznete ZDE

1 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page