top of page

Nové výbory zvoleny! Ale to zdaleka nestačí

Na prosincovém zastupitelstvu byla dovolena většina členů nových výborů. Po ročním snažení tedy úspěch – hurá. Výbory už se také sešly a dohodly, čím se budou zabývat, co jsou jejich priority. Skvělé. Jenže to je teprve první krok. Následovat musí další.


Výbory jsou tu od toho, aby iniciovaly nápady a na základě pověření zastupitelstvem řešily konkrétní úkoly. Každý podle toho, co mu náleží a co se i zrcadlí v jeho názvu… doprava, školství, kultura a sport, strategický rozvoj a územní plánování. Aby však byly skutečně funkční, musí je někdo řídit. Aby byly iniciativní, musí v nich být aspoň jeden opravdu aktivní člověk – hnací motor. Ani to ale nestačí. Nápady, náměty a řešení, která vzejdou z výborů, musí projít zastupitelstvem. Většina členů výborů jsou zastupitelé, takže to by neměl být problém. Nebudou přece sami proti sobě.

Ani to ještě není záruka úspěchu. Zastupitelstvem v minulosti prošla řada nápadů a námětů. Jenomže pak se ukázalo, že není, kdo by je realizoval. Hrozí nám, že teď tomu nebude jinak. Zastupitelé a členové výborů budou určitě své nápady a řešení prosazovat a hlídat. Realizovat je, ovšem musejí odborníci. Lidé, kteří jsou za svou činnost opravdu placeni. A těmi nemůže být nikdo jiný, než zaměstnanci obce. Ať už jde o vedení, tedy především pana starostu, který má však svou kapacitu, anebo o stávající zaměstnance úřadu, kteří toho také již na svých bedrech nesou dost a dost.

Proto je potřeba obecní úřad výrazně posílit o lidi, kteří mají zkušenosti s realizací investičních akcí, především stavaře, projektové manažery, zkrátka lidi od fochu. Totéž platí o nestavebních projektech. Právě takové odborníky hledáme a takové musíme najít. Bez nich se výbory budou moci strhnout, ale výsledek nebude žádný.

Znáte-li někoho, kdo by chtěl tuto práci dělat, ozvěte se nám! Prospějete obci, sobě.

1 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page