top of page

Chci tak moc ….. ?

Pondělní zasedání zastupitelstva se nezadržitelně blíží. Chci být připravená, a tak jsem si chtěla udělat přehled o podkladech, které jsme jako zastupitelé obdrželi.

Třeba hned první bod „Informace o plánované revitalizace parku u pomníčku“. Podkladový materiál nám poslal p. Skřivan.


Nějak postrádám textovou část. Usnesení ani odůvodnění nikde! Tak se asi hlasovat nebude. Nebo bude? Ale o čem? Přemýšlím, co vlastně bude předmětem tohoto bodu a napadá mě spousta otázek. Nejspíš si jen popovídáme o zaslaných obrázcích, možná taky o petici občanů. Nebo máme rozhodnout? Bude se park realizovat? Vyhlásí se výběrové řízení? A co finance? Je tento výdaj kryt rozpočtem?

Další body – výběrová řízení na cyklostezku a nákladní auto. Dostali jsme protokoly o výběru dodavatele, hledám v e-mailové schránce. Hurá, mám je. S trochou trpělivosti si je každý může najít na webových stránkách obce. Takže zveřejnění pro občany je splněno.

Další body se týkají dopravy. Nové přechody v ul. Bezručova, ČSLA, doplnění zrcadel. Opět hledám v e-mailové poště a hlavou mi běží, jaké by to bylo mít centrální úložiště dokumentů. No nic, teď je teprve rok 2021. Tak snad někdy bude.

Už to mám! No, „mám“ je trochu silné slovo. Jsou to zase jen obrázky, tentokrát od Michala Gazda.


Aha, tak k novému přechodu v ul. ČSLA jsem nenašla nic. Zase přemýšlím. Souvisí ten přechod s novou cyklostezkou? Vůbec netuším, nevadí, tak to možná bude zase jen informativní bod.

Chodník a parkování Kmochova! Tak k nim jsem toho našla víc.

Pro dnešek už toho nechám. V jednacím řádu zastupitelstva je uvedeno, že podkladové materiály obsahují název, jméno předkladatele/zpracovatele, obsah, návrh usnesení a odůvodnění. I to zveřejňování 7 dní předem tam je. Na to, že byl schválen v červnu 2019, tak podklady kolegů z SNK za prosperující obec Zeleneč jsou jakési strohé a dost neúplné.

K práci zastupitele přistupuji zodpovědně. Vím, že rozhoduji o penězích, které nejsou moje. Chci tak moc, když požaduji opravdu připravené materiály se všemi informacemi? Navíc, jestliže jsou tyto body jen informativní, což tak podle předložených podkladových materiálů vypadá, pak mi není jasné, proč byly upřednostněny před důležitějšími body, jako je např. změna jednacího řádu umožňující on-line přenos a záznam zasedání zastupitelstva. Návrhy k tomuto bodu jsme připravili opravdu pečlivě. Škoda, že nebyly zveřejněny, aby se s nimi mohli seznámit také občané. Tak je zveřejním aspoň touto formou.

Petra Moravečková

0 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page