top of page

Bylo, nebylo jedno ledové zastupitelstvo …….

Aktualizováno: 15. 5. 2022

Zeleneč již několik měsíců nikdo nevede. Starostu nemáme, protože nikdo z vítězného SNK není schopen převzít odpovědnost. V čele obce proto stojí neuvolněný místostarosta, který svou práci dělá tak sotva na čtvrt úvazku. Navíc je u téměř každého bodu, kterým zastupitelstvo vstupuje do nějakého smluvního vztahu, v konfliktu zájmů. Pan místostarosta Husinec a jeho firmy, zdá se, pracují pro leckoho. Jen je veliká škoda, že místostarosta se stejným nasazením nepracuje pro Zeleneč.


Aktuální stav se nám ani trochu nelíbí, a tak hledáme cesty, jak s tím něco udělat. Přinejmenším chceme, aby se o problémech vědělo a veřejně diskutovalo. Jedině tak se totiž mohou dát věci do pohybu.

Proto jsme vyvolali lednové zasedání zastupitelstva. A na jeho program navrhli šest důležitých bodů. Konkrétně rozhodnutí o grantech obce na podporu kultury, sportu a spolkového života pro rok 2021 nebo úpravu jednacího řádu, abychom se konečně posunuli do 21. století a mohli vysílat online přenosy z jednání zastupitelstva. Dále jsme chtěli dostat informace o výběrovém řízení na stavbu školy v areálu Ferony, které se protahuje a víří se kolem něj různé spekulace, a informace o fungování našich technických služeb, kterým chybí kvalitní zázemí, technické vybavení a vůbec není jasné, jak jsou vlastně řízeny.

Chtěli jsme i projednat závěry z našich výborů – třeba k parkování v Kmochově ulici. A chtěli jsme se také konečně dozvědět, zda má obec nějaké závazky ze svých letitých smluvních vztahů kolem výstavby ve Mstěticích. Tento a jiné úkoly dostal místostarosta od zastupitelstva už v listopadu. Jako obvykle je nesplnil.

Většina navržených bodů nepotřebovala žádné odůvodnění ani podkladové materiály. Pokud už je potřebovaly, byly dodány i s návrhy usnesení. Byly stručné, obsahově nenáročné a všichni zastupitelé je měli k dispozici. Vedení obce taktéž. A přesto většinou jediného hlasu pánové z SNK všechny tyto body z programu zasedání vyřadili. Bylo jim srdečně jedno, že na projednávání přišly např. i dámy z Klubu senior.

Jediný bod, který zůstal na programu a byl schválen, byla směnná smlouva s Nový Zeleneč a.s. Tedy smlouva se společností, pro kterou místostarosta a jeho firmy pracovali!

Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod. Kdo chce lidi informovat, ten s nimi komunikuje, kdo nechce, vymýšlí procedurální finesy, aby se tomu vyhnul.

Další zasedání zastupitelstva i se všemi šesti vyřazenými body by mělo být 18. února 2021 od 18 hodin.

Milí zelenečští sousedé, přijďte!

Ladislav Mrklas

8 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page