top of page

Petra Moravečková

zastupitelka, členka finančního výboru

Mám představu o tom, co by se v Zelenči mohlo rozvíjet a zlepšit a co bych nepodpořila. Díky našim akcím se něco děje, lidé se setkávají, Zeleneč ožil a ani dnes není jen pouhou pražskou noclehárnou. Práce pro spolek mne vždy velmi těšila, poznala jsem spoustu skvělých lidí, získala jsem mnoho nových zkušeností, které chci využít pro naší obec.

  • Facebook
  • YouTube

Během své práce v zastupitelstvu připravila

•    rozsáhlou úpravu webových stránek obce
•    nový jednací řád zastupitelstva obce
•    Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
•    Pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce
•    návrh na realizaci psího hřiště, který se nepodařilo prosadit
•    návrhy na přenosy a záznamy ze zasedání zastupitelstva, díky kterým byly zavedeny alespoň audiozáznamy

Můj příběh

„V Zelenči žiji téměř od narození a neumím si představit, že bych bydlela někde jinde. Mám Zeleneč ráda a moje rodina tu žije už po generace. Když syn nastoupil do místní základní školy, společně s několika dalšími rodiči jsme založili rodičovský spolek. Nebylo nám lhostejné, jak budou naše děti trávit volný čas.

 

Chtěli jsme rozšířit možnosti sportovních i kulturních aktivit a také jako rodiče podpořit školu, která potřebovala vybavení nad rámec svého rozpočtu. Začali jsme organizovat různé akce pro děti i dospělé, dětský den, školní ples, běžecké a cyklistické závody, příměstský a později i letní pobytový tábor, pomáhali jsme při školních akcích, organizovali přednášky atd.

 

Díky aktivitám spolku, který jsem 5 let vedla, se nám podařilo zajistit pro potřeby školy téměř 1 milión korun. Díky našim akcím se něco dělo, lidé se setkávali, Zeleneč ožil a ani dnes není jen pouhou pražskou noclehárnou. Práce pro spolek mne vždy velmi těšila, poznala jsem spoustu skvělých lidí, získala jsem mnoho nových zkušeností, které chci využít pro naší obec.

 

Mám určitou představu o tom, co by se v Zelenči mohlo rozvíjet a zlepšit a co bych nepodpořila.“

bottom of page