top of page

565 DNÍ VE SLUŽBÁCH PRO OBEC ANEB CO JSME JIŽ DOKÁZALI

Tato stránka vám poskytuje přehled o jednotlivých dosažených výsledcích našich předvolebních priorit. Najdete zde konkrétní informace a údaje, které nám pomáhají posoudit, zda jsme úspěšně splnili naše cíle a dosáhli očekávaných výsledků. Doufáme, že tyto informace vám poskytnou cenný přehled a potřebné poznatky o našem pokroku a dosažených výsledcích.

01

100%

S pomocí odborníků a za účasti občanů zpracujeme realistický strategický plán rozvoje obce a územní plán.

DOKONČENO

Zastupitelstvo na svém zasedání dne 20. června schválilo strategický plán naší obce na období 2023 - 2038.

100%

02

20%

Zajistíme trvalou možnost nakupovat potraviny a zboží přímo v obci.

PRACUJEME NA TOM

Makáme na tom, ale je to těžký....

20%
progam2022

CO VÁS ZAJÍMÁ ?

 • S pomocí odborníků a za účasti občanů zpracujeme realistický strategický plán rozvoje obce a územní plán
  S pomocí odborníků a za účasti občanů zpracujeme realistický strategický plán rozvoje obce a územní plán pro celý Zeleneč a Mstětice odrážející především zájmy lidí, kteří už v Zelenči žijí, a také ochranu krajiny a přírodního bohatství. Na tyto dva dokumenty navážeme urbanistickou a architektonickou studií celé obce.
 • Zajistíme trvalou možnost nakupovat potraviny a zboží přímo v obci
  Zajistíme, aby lidé ze Zelenče měli trvale možnost nakupovat potraviny a zboží každodenní spotřeby přímo v obci, a to buď podporou stávajících obchodů nebo obecní podporou vzniku nových provozoven.
 • Zrekonstruujeme objekt Školní 2 a 3, rozšíříme zázemí základní školy a vytvoříme motivační systém pro pedagogy.
  Zrekonstruujeme objekt Školní 2 a 3 pro účely centrální mateřské školy. Rozšíříme zázemí základní školy o odborné učebny a dílny. Vytvoříme motivační systém pro učitele a ředitele ZŠ a MŠ.
 • Zajistíme odborné zpracování dopravní studie a pustíme se do realizace
  Zajistíme odborné zpracování dopravní studie celé obce a pustíme se do realizace navržených kroků.
 • Zřídíme obecní policii
  Zřídíme obecní policii s provozem sedm dní v týdnu a 24 hodin denně.
 • Postavíme skutečně multifunkční halu pro sport i kulturu, vybudujeme další venkovní sportoviště
  V areálu Ferony postavíme skutečně multifunkční halu pro sport i kulturu, parkoviště s dostatečnou kapacitou. Rozšíříme sportovní areál o hřiště 8+1 s umělým povrchem a další venkovní plochy pro různé druhy sportů např. inline, volejbal nebo basketbal. U cyklostezky vybudujeme pumptrack.
 • Zrekonstruujeme historický objekt č. p. 38 a zahájíme revitalizaci samotného rybníka a jeho okolí
  Zrekonstruujeme historický objekt č. p. 38, zajistíme odbahnění a zahájíme revitalizaci samotného rybníka a jeho okolí, kam umístíme prostory pro setkávání a komunitní činnost, coworkingové centrum, moderní knihovnu, čítárnu, kavárnu a veřejný internet.
 • Zajistíme služby pro seniory a zpracujeme projekt domu s pečovatelskou službou
  Zajistíme službu senior taxi a nabídku pečovatelských a zdravotnických služeb pro seniory. Zpracujeme projekt domu s pečovatelskou službou v proluce “U Lva” a na přilehlých pozemcích obce.
 • Podpoříme další rozvoj zeleně, zkrášlíme veřejná prostranství květinami, doplníme stávající zeleň
  Podpoříme další rozvoj zeleně v obci systematickým osazováním pozemků a jejich odbornou údržbou. Provedeme pasportizaci zeleně a vysadíme stromořadí podél polních cest a nových cyklostezek. Zkrášlíme veřejná prostranství květinami a budeme se o ně starat. Doplníme stávající zeleň o další přírodě blízké prvky - mokřady, remízky, stezky, větrolamy do celistvých zemědělských ploch.
 • S investorem ve Mstěticích uzavřeme smlouvu, která ochrání zájmy zelenečských občanů
  S investorem ve Mstěticích uzavřeme smlouvu, která ochrání zájmy zelenečských občanů a obci zajistí vůči investorovi rovné postavení.
 • Posílíme tým zaměstnanců obecního úřadu o stavaře, ekonoma a specialistu na dotace
  Jako nezbytný předpoklad pro další rozvoj posílíme tým zaměstnanců obecního úřadu o stavaře, ekonoma a specialistu na dotace. Posílíme tým, zázemí a vybavení technických služeb, do jehož čela postavíme zkušeného manažera vybraného v konkurzu.
 • Stanovíme pravidelné termíny jednání zastupitelstva
  Stanovíme pravidelné termíny jednání zastupitelstva, zavedeme jejich nahrávání a online přenosy a pro větší přehlednost budeme používat projekční techniku.
 • Provedeme inventarizaci obecního majetku, audit hospodaření a smluvních vztahů obce
  Provedeme inventarizaci obecního majetku, audit hospodaření a smluvních vztahů obce. V návaznosti na zjištění začneme pracovat na zlepšení.
 • Zdvojnásobíme objem financí jdoucí do grantového systému
  Už pro rok 2023 zdvojnásobíme objem financí jdoucí do grantového systému podpory spolků a občanských aktivit.
 • Zavedeme pravidelná setkávání se starostou (místostarostou)
  Zavedeme pravidelná setkávání se starostou (místostarostou).
 • Vytvoříme plán budování a rekonstrukcí chodníků a komunikací a plán rekonstrukcí dětských hřišť
  Vytvoříme plán budování a rekonstrukcí chodníků a komunikací a plán rekonstrukcí dětských hřišť a pustíme se do nich. Prioritou budou chodníky v ulici Kmochova, podél hlavních ulic a v okolí rybníka a také ve Mstěticích od již stojících domů k nádraží.
 • Vybudujeme opravdové psí hřiště
  Vybudujeme opravdové psí hřiště.
 • Obnovíme tradici společného zpívání pod vánočním stromem a projekt Seniorské akademie
  Obnovíme tradici společného zpívání pod vánočním stromem a znovu rozjedeme projekt Seniorské akademie - pravidelná setkání se zajímavými hosty.
 • Na webu obce zřídíme informační a poradenské centrum pro zelenečské podnikatele a farmáře
  Na webu obce zřídíme informační a poradenské centrum pro zelenečské podnikatele a farmáře.
 • Státní svátky a významná výročí si budeme připomínat spolu s vámi a začneme už 28. října
  Státní svátky a významná výročí si budeme připomínat spolu s vámi a začneme už 28. října.
 • Ve spolupráci s řediteli MŠ a ZŠ ihned vyřešíme problémy obou škol
  Ve spolupráci s řediteli MŠ a ZŠ ihned vyřešíme problémy obou škol, které zvládneme svépomocí (opravy, úpravy, administrativní, IT nebo technická podpora aj.).
 • Povedeme intenzivní jednání o odhlučnění zkapacitněných dálnic D10 a D11
  Povedeme intenzivní jednání o odhlučnění zkapacitněných dálnic D10 a D11, o navýšení kapacity vlakového spojení s Prahou i s ohledem na vznikající projekt ve Mstěticích, o provozu místních linek MHD (např. Brandýs-Zeleneč-Klánovice) a řešení kamionové dopravy v okolí obce.
 • Návrh rozpočtu na další rok bude zveřejněn vždy již během léta
  Návrh rozpočtu na další rok bude zveřejněn vždy již během léta, bude o něm vedena veřejná diskuse, půjde o tzv. rozklikávací rozpočet a část výdajů bude mít formu tzv. participativního rozpočtu.
 • Schvalování většiny veřejných zakázek přeneseme ze starosty na zastupitelstvo
  Schvalování většiny veřejných zakázek přeneseme ze starosty na zastupitelstvo a všechny veřejné zakázky nad 50.000 Kč budou zveřejňovány.
 • Pro významné stavby ovlivňující budoucí vzhled obce využijeme architektonické soutěže
  Pro významné stavby ovlivňující budoucí vzhled obce využijeme architektonické soutěže, které umožňují vybrat vítěze nejen na základě nejnižší ceny.
 • Do financování investic zapojíme další zdroje - dotační, grantové a úvěrové
  Do financování investic zapojíme další zdroje - dotační, grantové a v odůvodněných případech a za výhodných podmínek i úvěrové.
 • Prosadíme digitalizaci obecního úřadu formou sdílení dokumentů
  Prosadíme digitalizaci obecního úřadu formou sdílení dokumentů mezi pracovníky úřadu a zastupiteli, digitalizace klíčových dokumentů a sdílení dokumentů občanům.
 • Budeme pokračovat v přechodu na dálkový automatický odečet vody
  Budeme pokračovat v přechodu na dálkový automatický odečet vody se zajištěním automatické detekce úniku či abnormální spotřeby vody. Zvážíme znovuzavedení záloh na vodné a stočné.
 • Zavedeme možnost bezhotovostní úhrady služeb přímo na obecním úřadu
  Zavedeme možnost bezhotovostní úhrady služeb přímo na obecním úřadu.
 • Zasadíme se o to, aby obce, jejichž občané využívají zelenečská školská zařízení, adekvátně přispívaly na jejich provoz
  Zasadíme se o to, aby obce, jejichž občané využívají zelenečská školská zařízení, případně jinou občanskou vybavenost, adekvátně přispívaly na jejich provoz.
 • Společně s uživateli stanovíme jasná pravidla pro využívání všech sportovišť pro občany obce
  Společně s uživateli stanovíme jasná pravidla pro využívání všech sportovišť pro občany obce. Totéž se týká pravidel pro pronájmy veřejných prostor a jiné služby poskytované obcí.
 • Zasadíme se o maximální informovanost občanů, a to i vydáváním elektronického a tištěného obecního zpravodaje
  Zasadíme se o maximální informovanost občanů, a to i vydáváním elektronického a tištěného obecního zpravodaje s občanskou redakční radou.
 • S využitím mobilní aplikace zavedeme možnost oznamovat on-line závady a problémy na území obce
  S využitím mobilní aplikace zavedeme možnost oznamovat on-line závady a problémy na území obce.

Přihlašte se k odběru novinek

Děkujeme za odběr novinek !

bottom of page