top of page
IMG_9308.jpg

VOLBY 2022
NAŠE TÉMATA

Chceme vám představit šest hlavních oblastí vašeho života optikou dobře fungující obce.  Optikou lidí, kteří žijí v Zelenči, stejně jako vy. Lidí, kteří chtějí tuhle obec mít ještě lepší.  Stejně jako VY!

Program pro letošní volby a tedy i další volební období navazuje na volební program z roku 2018. Rozvíjí ho, aktualizuje a konkretizuje. Program vám budeme představovat postupně tak, jak bude vznikat jeho finální podoba.

file1.jpg

1. Profesionální řízení obce

...což znamená především posílení týmu zaměstnanců obce o odborníky na konkrétní tématiku a přebudování obecního úřadu do podoby, která bude odpovídat velikosti naší obce.

2. Vznik realistického strategického plánu rozvoje a územního plánu

...které prodiskutujeme s občany a s odborníky z řad urbanistů a architektů. Jak pro Zeleneč, tak pro Mstětice!

3. Nalezení nových finančních zdrojů na rozvoj obce

...tak aby velké projekty byly financovány bez nezodpovědného zadlužování a bez zbytečného protahování.

4. Slaďování plnohodnotného života pro různé skupiny obyvatel 

...nejmenšími dětmi počínaje a seniory konče. 

5. Konec provizoria v umístění školy a školky

...zakončeného tím, že ZŠ i MŠ budou mít své vlastní vyhovující budovy, tělocvičny a hřiště.

6. Výrazný posun v řešení dopravy a parkování v obci

...který bude respektovat její historický půdorys, moderní trendy a různé potřeby občanů. 

VOLBY 2022

Na naší kandidátce bude tým lidí, kteří v uplynulých letech nasbírali nové zkušenosti. Naši zastupitelé působili i jako členové či dokonce předsedové výborů (konkrétně finančního a pro školství, kulturu a sport). Dvě naše zastupitelky a jeden zastupitel absolvovali několik cyklů školení s názvem Zastupitel v kurzu. Další naši kandidáti působili ve výborech a zapojili se do různých projektů, které jsme prosadili. 


Všichni jsme pak získávali zkušenosti z praktického fungování zastupitelstva obce, mnohokrát jednali se zaměstnankyněmi a zaměstnanci obce, diskutovali s představiteli jiných obcí a s mnoha specialisty na veřejnou správu. Součástí našeho týmu navíc zůstávají i ti, kdo se rozhodli v letošních volbách nekandidovat. Jsou s námi a jsou připraveni pro obec dále pracovat. 


Zkrátka a dobře, pracovali jsme na sobě a posilovali náš tým. Víme totiž, že žádný učený z nebe nespadl a jen hlupák je přesvědčen, že ví všechno. 

bottom of page