top of page

Vyhodnocení miniankety na dopravní téma

Aktualizováno: 15. 5. 2022

Výsledek první krátké ankety k dopravní situaci v Zelenči jasně naznačuje vaše postoje k potřebám v naší obci. Zúčastnilo se jí mezi 95–110 obyvateli, někteří neodpověděli na všechny otázky.

Většina účastníků sice považuje systém dopravy v Zelenči za funkční, ale 56% z nich již nepovažuje přechody pro chodce za bezpečné a přiklání se k tzv. inteligentním přechodům.

74 % občanů nepovažuje parkování v obci za dostatečně organizované a 67 %  si myslí, že je poddimenzovaný počet parkovacích míst. Pozitivní zjištění je, že 88 % respondentů ví, jaká je maximální povolená rychlost v obytné zóně. I přesto, že většina z nás má pocit, že se frekvence průjezdu aut obcí zvyšuje (67 %), pustili bychom  samotné děti napříč obcí (59 %).

76 % občanů by chtělo více informací o inteligentní obci 21. století (připravujeme) a stejný počet by se zúčastnil dalšího rozsáhlejšího průzkumu (také připravujeme).

Je správné, že se o dopravě začíná mezi lidmi v obci více mluvit a děkujeme všem, kteří se ankety zúčastnili a umožnili nám znát obecné názory. Nejen z této ankety, ale i z osobních setkání se sousedy jsme si ověřili, že požadují takové změny, které budou fungující řadu let. Ať už se jedná o individuální, cyklistickou, pěší, hromadnou ale i statickou dopravu. Proto jsme připravili zadání pro zpracování studie, která pak odborně zhodnotí stávající stav komunikační infrastruktury v Zelenči a ukáže návrhy jejího řešení. Je to jediná cesta, jak se s řadou dnešních výzev postupně vypořádat. Zadání bude předloženo k projednání ve Výboru pro dopravu a pokud tato naše iniciativa projde, požádáme zastupitelstvo o jeho schválení a realizaci.

Anketa je nadále otevřená a můžete ZDE vyjadřovat své názory.

Pavel Fajt

15 zobrazení

Comments


bottom of page