top of page

Výbory (zatím) ne, vstup do MAS ano, ve Feroně bude škola

Máme za sebou další veřejné zastupitelstvo. Bodů bylo mnoho a o řadě z nich se na zasedání v pondělí 15. dubna dlouze diskutovalo, což je dobře, protože kde je vůle, tam je cesta. Některé body naopak nebylo možné smysluplně projednat, protože do programu nebyly navzdory řádně podanému návrhu zařazeny. Řeč je o zřízení výborů. 


Zeleneč do MASky

Druhý náš návrh, a to vstup obce do Místní akční skupiny (MAS) Střední Polabí, byl úspěšný a Zeleneč se tak může zapojit do spolupráce veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru v rámci regionu. MAS jsou prostředkem pro čerpání nejrůznějších dotací a podpor z různých zdrojů, většinou jde o částky menšího rozsahu, které velmi dobře doplňují finanční zdroje obcí. Čerpat podporu mohou nejen obce, ale především neziskové organizace, školy nebo místní podnikatelé. Mezi aktuálně podporované projekty patří např. Zeleň ve městech a obcích, Zřízení a provoz komunitních center nebo projekty na rozšíření kapacit školských zařízení.

Škola nebo školka? Ve Feroně se bude stavět budova školy

Nejzásadnějším a nejvíce očekávaným bodem posledního jednání zastupitelstva bylo rozhodnutí o stavbě v objektu bývalé Ferony. Celá historie je velmi dlouhá a značně nepřehledná. Připomeňme v kostce, co tomuto rozhodnutí předcházelo. Minulé zastupitelstvo již v roce 2017 schválilo stavbu nové budovy základní školy, která měla vyřešit nedostatečnou kapacitu. Rozhodnutí o finanční stránce stavby však zároveň odložilo na dobu po volbách. Již tato prodleva znamenala značné zdržení realizace, takže bylo v podstatě jasné, že nová budova nebude stát do původně plánovaného termínu – tedy do 1. 9. 2019. Nebyla to jediná prodleva. Od prvního povolebního jednání totiž došlo hned k několika zásadním změnám v postoji starosty Michaela Husince a zastupitelů za jím vedené sdružení, které má v zastupitelstvu většinu. Starosta Zelenče nejprve přišel s návrhem, že by ve Feroně namísto plánované školy mohla stát mateřská škola, která by tak uvolnila prostor ve Školní ulici. Díky tomu by se základní škola mohla rozrůst o část tohoto objektu. Argumentoval tím, že by to bylo logičtější a koncepčnější. Tento návrh se setkal i s naším souhlasem. A proto se stal i součástí rozpočtu obce a plánu investičních akcí na rok 2019, které zastupitelstvo schválilo v únoru 2019. A to jednomyslně!


Ve Feroně tedy bude nakonec – a zřejmě již definitivně – stát další budova základní školy! Koncepční řešení ZŠ i MŠ se odsouvá. Na kdy, zatím vůbec není jasné, jakkoli je situace obou škol značně neutěšená. Dobře to víme, a proto neházíme flintu do žita, ba právě naopak…

Petra Moravečková, Ladislav Mrklas

0 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page