top of page

Vánoční a novoroční přání

Milí zelenečští sousedé,

když začínal rok 2020, nikdo z nás neměl tušení, jak moc zasáhne do našich životů a zvyků. Mnozí z nás prožili strach a samotu. Proticovidová opatření vše omezila, přinesla starosti, nejistotu a tvrdě dolehla na ty, kteří nemohli podnikat nebo pracovat. Byl to ale i rok obrovské spontánní solidarity. I v Zelenči se šily roušky, dobrovolníci různého věku se zapojili do pomoci seniorům, lidé si vzájemně pomáhali. To je něco, co by nám mohlo zůstat pod kůží. To byla totiž ta nejlepší zpráva o nás samých. A je to snad i naděje pro časy příští.

Rok 2020 se však do zelenečské kroniky zapíše i jinak. Před pár dny ve funkci starosty skončil člověk, bez kterého si spousta lidí neumí naši obec představit. Michael Husinec stál v čele obce dlouhých 32 let, byl u všeho, co se tu dělo a má lví podíl na rozvoji obce do dnešní podoby. Rádi bychom mu za vše poděkovali a popřáli mu hlavně zdraví, pohodu a klid bez starostí starosty a každodenní odpovědnosti. Letoškem tak končí jedna éra a začíná nová. Ta bude jenom taková, jakou si ji společně, my všichni, občané Zelenče, uděláme. Věříme, že se naší obci podaří s novou situací naložit co nejlépe a další etapu dobře nastartovat. My pro to uděláme maximum.

Ačkoli byl rok 2020 rokem zvláštním, určitě není možné říci, že to byl ztracený čas. A to ani na úrovni naší obce. Do plánování jejího dalšího rozvoje se zapojily nově založené výbory při zastupitelstvu. Výsledkem jejich práce jsou konkrétní návrhy na řešení parkování v Kmochově ulici, první připravené strategické dokumenty, které počítají s multifunkční halou, novými sportovišti, důstojnou knihovnou, revitalizací rybníka, klubovnami pro maminky s malými dětmi, teenagery i seniory. Začal fungovat nový systém dotací na rozvoj sportu, kultury a spolků. Obec poskytla pomoc firmám i spolkům, které zasáhly restrikce. Máme nový obecní web, který docela dobře posloužil právě v covidovém čase. Informace o dění u nás i v okolí přinášíme také v sousedském Zelenečském časopisu. Jako obec jsme byli aktivnější při jednání s investorem ve Mstěticích. Na stole je návrh na zřízení obecní policie.

Nyní přichází čas vánočního zklidnění, čas na rodinu, přátele i blízké. I ten bude letos trochu jiný, ale přesto může být hezký.

Krásné a nadějeplné Vánoce, hlavně však dostatek zdraví, elánu a pohody do celého roku 2021

Vám přejí

Vaši Sousedé pro Zeleneč

1 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page