top of page

Sousedské velikonoční přání

Milí zelenečští sousedé,

tak, jako se v životě střídají časy dobré a zlé, léta tučná a hubená a chvíle, kdy je člověk nahoře a zase dole, střídají se i dny všední s nevšedními. A občas přicházejí i dny sváteční.  

Velikonoce jsou bezpochyby nejvýznamnějším svátkem všech křesťanů. Svým poselstvím, významem a symbolikou však přesahují do života nás všech. V tomto roce asi ještě mnohem více než v letech minulých.

Ujišťují nás, že prožitek bolesti a utrpení člověka posílí. Dodávají nám odvahu, abychom se nebáli a nenechali se zastrašit, ale naopak v sobě samých našli sílu vstát a jít, byť by se to mohlo zdát nemožné. Jsou vítězstvím dobra, symbolem nového a lepšího života. Nejvíce ze všeho jsou pro nás ale nadějí. Nadějí na úlevu, nadějí na odpuštění, nadějí na osvobození od všech těžkostí.

Udržme si tuto naději. Spolu s láskou a vírou v našich srdcích. Naději, že i když nás teď čekají léta hubená, dříve či později přijdou ta tučná. Že smutek a nejistotu vystřídá radost a že vše, čím jsme si prošli, procházíme a ještě projdeme, nás učiní lepšími.

Za trpělivost, pokoru a ochotu pomáhat svým bližním, kteří se dostali do potíží, Vám děkují a požehnané velikonoční svátky přejí

Sousedé pro Zeleneč

2 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page