top of page

Psí hřiště podruhé aneb kam s ním?

Na posledním zasedání zastupitelstva jsem předložila návrh na vybudování psího hřiště. Mezi zastupiteli ohledně jeho realizace panovala shoda a většina z nich mu vyjádřila svou podporu.

V průběhu diskuze jako problémové vyvstalo pouze místo, které by pro psí hřiště bylo nejvhodnější. Realizace na pozemku za datovým centrem se nyní trochu komplikuje s ohledem na pravděpodobné zpoždění při jejím dokončení. Při plánování stavby cyklostezky bylo totiž opomenuto plynové potrubí pod dotčenými pozemky.  Možná právě proto by ale uvedená lokalita pro psí hřiště byla vhodná.  Žádné větší stavby tu totiž tak jako tak nejspíš nebude možné vybudovat.

Z iniciativy zastupitele Jiřího Skřivana byly předloženy  další 4 alternativní návrhy umístění. První se ukázal jako nevhodný ihned, neboť předmětný pozemek není v majetku obce a majitel nemá zájem na prodeji ani pronájmu.  Zbývají tak 3 varianty – dva pozemky obecní , a to pozemek p. č. 853, část biokoridoru za fotbalovým hřištěm, a pozemek p.č. 996/1, za valem „u Kapličky“, s přístupem přes cizí pozemky. Posledním návrhem je pak pozemek p. č. 788 po levé straně silnice směrem na Šestajovice. Ten však není obecní, dle informací p. Skřivana ho má obec v dlouhodobém pronájmu. Nezbytný by tak byl souhlas jeho vlastníků.

Návrh bude opět na programu příštího zasedání, tj. 29. 6. 2021.

Petra Moravečková

9 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page