top of page

Proč chceme patnáctičlenné zastupitelstvo!

Aktualizováno: 11. 5. 2022

Na čtvrteční zasedání zastupitelstva jsme předložili návrh na zvýšení počtu zastupitelů ve volebním období 2022 – 2026 ze současných 11 na 15.

Hlavním důvodem pro tuto navrhovanou změnu je umožnění vzniku rady obce. Při patnáctičlenném zastupitelstvu by počet členů rady činil pět. Jejími členy by automaticky byli starosta a místostarosta, případně místostarostové, zbývající radní by pak byli voleni z řad zastupitelů.

Rada obce je důležitým výkonným orgánem v její samostatné působnosti. Má řadu pravomocí, které snímají díl práce ze starosty. Především je však orgánem, jehož jednotliví členové se mohou věnovat konkrétním činnostem v určité vymezené oblasti. Je ku prospěchu věci, když starosta má možnost soustředit se na řízení obce a její základní strategický rozvoj a ostatní radní mohou využít svého vzdělání a profesní specializace a věnovat se do hloubky pouze určité, jim blízké, problematice.

Jsme přesvědčeni, že dlouhodobě poddimenzovaný počet zaměstnanců obecního úřadu neodpovídá dynamickému nárůstu počtu obyvatel v posledních letech a už vůbec nebude postačovat dalšímu očekávanému navýšení v důsledku plánované výstavby ve Mstěticích. Stávající organizační struktura obci neumožňuje tolik potřebný další rozvoj. Chybí nám mnohá důležitá zařízení a služby, postrádáme dostatečnou občanskou vybavenost i infrastrukturu, nečerpáme žádné dotace. Minimální jsou i příjmy obce z hospodářské činnosti a využívání nemovitého majetku.

Jak ukazuje tabulka, při srovnání s 10 přibližně stejně lidnatými středočeskými obcemi vycházejí příjmy Zelenče vůbec nejhůře. To samé platí o investičních nákupech.

Není náhoda, že 8 z 10 srovnávaných obcí má patnáctičlenné zastupitelstvo a radu. A všechny tyto obce patří k těm, kde jsou příjmy obecních rozpočtů nejvyšší.

Dopad zvýšení počtu členů zastupitelstva a vzniku rady na obecní rozpočet

Výše odměn členů zastupitelstva obce a její rady je stanovena nařízením vlády. U uvolněných členů pevnou částkou, u těch neuvolněných pak maximální výší odměny.

Současné mzdové náklady na dva uvolněné členy zastupitelstva (starosta + uvolněný zastupitel) a devět neuvolněných členů zastupitelstva činí ročně asi 2.750.000 Kč. Po vzniku patnáctičlenného zastupitelstva, při zachování pozice uvolněného starosty a po vzniku rady spolutvořené neuvolněným místostarostou a třemi dalšími neuvolněnými radními, by roční mzdové náklady (včetně navýšení pro členy výborů a komisí rady) činily přibližně 2.400.000 Kč. Roční úspora by tak vycházela na 300.000 Kč, při čtyřletém fungování zastupitelstva pak  asi na 1.250.000 Kč.

Vznik rady složené z odborníků na konkrétní agendu by i v Zelenči zcela jistě přispěl k rychlému navýšení personálních možností využitelných pro rozvoj obce, aniž by to však zároveň znamenalo kapacitní či finanční zátěž pro obecní úřad.

Ladislav Mrklas, Markéta Schovánková

*nyní stanovena ZO Zeleneč

Zdroje:

www.zelenec.cz

Nařízení vlády o stanovení výše odměn za výkon funkcí v samosprávě

Počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2020

https://monitor.statnipokladna.cz

weby obcí

39 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page