top of page

Pravidla pro čerpání financí z rozpočtu obce byla schválena, žádost na letošní rok lze podat do

Nedávno jsme na našich stránkách psali, že chystáme dokument, který by jasně stanovil pravidla pro čerpání peněz z rozpočtu obce na podporu kulturních, sportovních, vzdělávacích a dalších volnočasových aktivit. Konečně se můžeme radovat, po měsících práce byl minulý čtvrtek náš návrh jednomyslně schválen zastupitelstvem.


Na první pohled se může zdát, že jsou Pravidla zbytečně rozsáhlá, ale snažili jsme postihnout všechny možné varianty a popsat co nejsrozumitelněji kdo, jak a na co může o peníze z rozpočtu obce žádat. Zároveň bylo důležité stanovit průběh celého procesu od žádosti až po vyúčtování.

Ve stručnosti.  O dotaci mohou požádat fyzické i právnické osoby – jednotlivci, spolky i firmy. Žádat budou logicky především neziskové organizace. Nechtěli jsme ale vyloučit ani situace, kdy např. s.r.o. požádá o příspěvek na uspořádání neziskové aktivity. Žádat je možné jak na celoroční činnost, tak i na jednorázovou akci. Podmínkou je, aby se vždy jednalo o akci nebo činnost personálně či místně spojenou s naší obcí.

Žádosti bude přijímat obecní úřad, kde bude provedena formální kontrola. Poté budou předány k projednání a posouzení příslušnému výboru. Na základě jeho doporučení pak o přidělení dotace s konečnou platností rozhodne zastupitelstvo.

V pravidlech je zahrnuta také možnost vypsání grantu ze strany, tj. z iniciativy, obce, např. na uspořádání akce k důležitému výročí apod.

Pevně věříme, že se uvedením Pravidel v život bude počáteční systém poskytování finančních příspěvků z obecního rozpočtu dále zdokonalovat a že se, i díky nim, budeme v Zelenči více setkávat a navzájem poznávat.

Pravidla se všemi přílohami najdete na stránkách obce zde  a o příspěvěk můžete požádat ještě i na letošní rok. Musíte si ale pospíšit, uzávěrka pro přijímání žádostí je již 19. června!

Petra Moravečková

3 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page