top of page

Pravidla pro čerpání financí z rozpočtu obce byla schválena, žádost na letošní rok lze podat do

Nedávno jsme na našich stránkách psali, že chystáme dokument, který by jasně stanovil pravidla pro čerpání peněz z rozpočtu obce na podporu kulturních, sportovních, vzdělávacích a dalších volnočasových aktivit. Konečně se můžeme radovat, po měsících práce byl minulý čtvrtek náš návrh jednomyslně schválen zastupitelstvem.


Ve stručnosti.  O dotaci mohou požádat fyzické i právnické osoby – jednotlivci, spolky i firmy. Žádat budou logicky především neziskové organizace. Nechtěli jsme ale vyloučit ani situace, kdy např. s.r.o. požádá o příspěvek na uspořádání neziskové aktivity. Žádat je možné jak na celoroční činnost, tak i na jednorázovou akci. Podmínkou je, aby se vždy jednalo o akci nebo činnost personálně či místně spojenou s naší obcí.

Žádosti bude přijímat obecní úřad, kde bude provedena formální kontrola. Poté budou předány k projednání a posouzení příslušnému výboru. Na základě jeho doporučení pak o přidělení dotace s konečnou platností rozhodne zastupitelstvo.

V pravidlech je zahrnuta také možnost vypsání grantu ze strany, tj. z iniciativy, obce, např. na uspořádání akce k důležitému výročí apod.

Pevně věříme, že se uvedením Pravidel v život bude počáteční systém poskytování finančních příspěvků z obecního rozpočtu dále zdokonalovat a že se, i díky nim, budeme v Zelenči více setkávat a navzájem poznávat.

Pravidla se všemi přílohami najdete na stránkách obce zde  a o příspěvěk můžete požádat ještě i na letošní rok. Musíte si ale pospíšit, uzávěrka pro přijímání žádostí je již 19. června!

Petra Moravečková

0 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page