top of page

Pět týdnů od komunálních voleb

Zelenečské zastupitelstvo má po ustavujícím zasedání, které dle očekávání znovu zvolilo Michaela Husince st. starostou, Michaela Husince ml. místostarostou a Vladimíra Kováříka uvolněným zastupitelem. Ustavilo také finanční a kontrolní výbor, ve kterých mají svá důstojná zastoupení obě kandidující uskupení. Několikrát jsme se sešli v různých sestavách. A výsledkem je široká shoda nad mnoha a mnoha programovými body, dlouhodobými prioritami, ale především odhodláním spolupracovat. O některých věcech ještě povedeme diskusi. A zůstává pár bodů programových i procedurálních, na nichž asi shodu nenajdeme. Někdy je vidět, že pocházíme ze dvou kandidátek, jindy se rozdíly stírají. Mnozí zastupitelé mají opravdu velkou chuť pracovat a někteří i vůli dělat věci trošku jinak. Takový by byl stručný raport za prvních pět neděl od komunálních voleb v Zelenči. A jak to vidíte vy? Rádi uvítáme vaše postřehy…

Ptáte se, a to je dobře. Ptejte se dál!

Mnozí se teď asi ptáte, jestli se v Zelenči začne dít něco nového. Jestli a pokud ano, tak kdy. Přesněji řečeno, kdy už se konečně bude něco dít. Ptáte se po právu, neboť jste svou vysokou účastí potvrdili, že Vám na obci a životě v ní záleží. Dali jste jasně najevo, že v zásadě souhlasíte s nastaveným směrem. Ale na druhou stranu v mnoha z Vás přece jenom trošku hlodá pověstný červík, který se ptá, zda by to nešlo dělat i trošku jinak.

Také víme, že Vás nijak neuspokojíme, když na otázku kdy odpovíme, že všechno má svůj čas. Vězte, že ani nás takové odpovědi neuspokojují. Čtyři roky se mohou někomu jevit jako velmi dlouhé. Chcete-li však opravdu něco pořádného udělat, čas uteče jako voda.

A tak si Vám jménem Sousedů dovolím naservírovat první porci informací. A dopředu říkám, že to budou nejen ryzí bezpohlavní data a fakta, ale také určitý díl našich pocitů a dojmů. Pocitů a dojmů čtyř „zelenáčů“, pro které je zastupitelský mandát velkou novinkou. A také závazkem, a to mi věřte, že s tímhle pocitem se všichni budíme dost často. Jen doufáme, že to časem nezevšední, protože to by byla škoda. Pro nás, ale zejména pro všechny Zelenečáky.

Povolební jednání a jejich výsledky

Takže hezky po pořádku. Hned na začátku musím vyseknout velkou poklonu panu starostovi Husincovi. Jakkoli pro něj není jednoduché po tolika letech v čele obce nacházet další zdroje energie, vypadá to, že je potolikáté objevil. A to navíc v situaci, která je pro něj v mnoha ohledech nová, nezvyklá.

Velmi si cením schůzek, které jsme absolvovali ve dvou. Byly korektní a věcné. Myslím, že nebudu přehánět, když řeknu, že jsme se po těch několika týdnech docela navzájem oťukali. A také věřím, že pan starosta ví, že to myslíme vážně, že nejsme záškodníci, nýbrž lidi z masa a kostí, kteří mají velkou chuť do práce. Možná někdy až tak velkou, že to na zkušenější harcovníky může působit trochu jako fanfarónství. Ale tak už u „nových košťat“ holt chodí…;-)

Poměrně hladký průběh ustavujícího zasedání

Výsledkem našich schůzek ve dvou i porad v celém jedenáctičlenném zastupitelském mančaftu byl především hladký průběh ustavujícího zastupitelstva. Zamrzelo nás, že jsme nedosáhli dohody v jedné pro nás dost podstatné věci, tedy v tom, aby starosta, místostarosta a někteří další funkcionáři obce byli voleni tajně, ale tak to prostě bývá. Důvody, proč jsme to navrhovali, byly dva. Za prvé, naši předci při boji za všeobecné volební právo mimo jiné bojovali i za to, aby volby byly tajné. Tak proč to zrovna v roce, kdy si připomínáme 100 let existence republiky, házet za hlavu? Zejména ale proto, že naši předci měli recht. Neboť – a to je za druhé – jedině tajné volby zaručují komfort opravdu svobodné volby. Pro všechny!

Po diskusi o kandidátech do vedení obce následovaly veřejné volby, které přinesly opětovné zvolení pana starosty (Michael Husinec st.), pana staronového místostarosty (Michael Husinec ml.) a nově i tzv. uvolněného, tedy plně profesionálního a placeného, zastupitele (Vladimír Kovářík).

Byli jsme proti této struktuře funkcí a naše námitky stále trvají. Uvědomujeme si a souhlasíme s tím, že je dobře, aby pro obec naplno pracovalo více lidí. Navržené řešení neprofesionála místostarosty a profesionála uvolněného zastupitele nepovažujeme za šťastné ani systémové. Důvodů je více. Systémovější by bylo profesionalizace řízení samotného úřadu i všech zaměstnanců obce tajemníkem. Tajemníkem, který navíc představuje prvek kontinuity, je to totiž de facto vyškolený státní úředník, jenž se nemění po každých volbách. Také jsme navrhovali, aby se funkce místostarosty spojila s funkcí uvolněného zastupitele, a i proto jsme do funkce místostarosty navrhnuli pana Kováříka. Bylo by to logické, průhledné, systémové. Nestalo se. Je to legitimní vůle a rozhodnutí vítěze voleb, my bychom postupovali jinak.

Velmi si ceníme toho, že nám pan starosta a jeho kolegové vyšli vstříc a ponechali silnější pozici ve finančním výboru. Jsme si vědomi toho, že tento výbor nemá žádné specifické pravomoci, ale na druhou stranu, jak praví klasik, o peníze jde až na prvním místě. Takže mít větší kontrolu nad financemi je pro nás zkrátka důležité. Navíc dvě naše milé zastupitelky – Hanka Urbánková a Petra Moravečková – jsou v oblasti financí a účetnictví jako doma. První jmenovaná se stala přímo předsedkyní finančního výboru.

Trochu se přeme a ještě budeme přít o procedurální věci. Ne, opravdu je nebereme na lehkou váhu. Je důležité, podle jakých pravidel se v zastupitelstvu jedná. Chybí nám účinný a promyšlený jednací řád, který naznačí, podle jakých pravidel bude probíhat nejen diskuse, ale i samotná organizace práce. Pro nás jsou důležité výbory. Výbory proto, že jsou to stálé orgány zastupitelstva, ne nahodile vzniklé pracovní skupiny. Jistě si dokážeme představit spoustu oblastí, kde mohou vznikat ad hoc party řešící dílčí problémy. Avšak mezi takové problémy rozhodně nepočítáme oblasti jako školství, podporu různých vzdělávacích, kulturních, sportovních, volnočasových aktivit, natož samotnou strategii a plánování rozvoje obce nebo dopravu. To jsou záležitosti dlouhodobé a my bychom si velmi přáli, abychom k nim takto všichni přistupovali. Včetně toho, že při jejich práci dáme prostor dalším lidem ze Zelenče, ať už půjde o zástupce spolků, odborníky nebo občany, kteří chtějí část svého volného času investovat do věcí veřejných. Dobrá zpráva – výbor pro školství bude! Budeme usilovat o to, aby následovaly další.

Priority – společné i sousedské

Několikrát jsme také již jednali o programu na nejbližší období i celé čtyři roky. Zatím jsme dospěli ke shodě na několika základních prioritách dlouhodobých – strategický plán rozvoje obce, územní plán, revitalizace prostoru Ferony (jednak místo pro školu nebo školku, jednak pro multifunkční halu a nová sportoviště), revitalizace prostoru u rybníka, včetně chátrajících objektů ve vlastnictví obce, doprava a její bezpečnost a parkování, úplně nová podoba i obsah internetové prezentace, obecní zpravodaj. Jsme rádi, že Zeleneč konečně vstoupí do Svazu měst a obcí, který je platformou pro spolupráci, poskytuje různé služby, nabízí vzdělávání apod. Blízko jsme i dohodě o projektu Univerzity 3. věku, grantovém systému na podporu kulturních, sportovních a volnočasových spolků, ale i aktivit pro jednotlivce. V některých jiných oblastech to zatím trochu drhne, např. se nemůžeme shodnout na tom, že všem důležitým krokům v rozvoji by měla předcházet kvalitní a odborně zpracovaná demografická studie, která nám ukáže, jak bude vypadat obyvatelstvo Zelenče za 5, 10 a 20 či 30 let. Ale jsme stále optimisté, že se nám podaří naše kolegy přesvědčit. Naše uskupení se také chce výrazně angažovat v otázce hledání veřejných zdrojů pro realizaci různých projektů. Nejsme však příznivci projektů pro projekty, ale cíleného hledání zdrojů na záměry a projekty, které jako obec opravdu chceme a potřebujeme.

Zkrátka a dobře, minulý měsíc byl docela hektický, nicméně je snad dobrým základem pro další činnost zastupitelstva i život celé obce.

A co nás teď čeká?

Především druhé zasedání zastupitelstva, kde snad schválíme některé procedurální věci – jednací řád, školský výbor, záznamy, harmonogram zasedání v dohledné době. Bude také probíhat příprava obecního rozpočtu na rok 2019. Přijďte se sami podívat a poslechnout si, co je nového. A samozřejmě nás všechny čekají oblíbené adventní a vánoční akce s účastí obce.

1 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page