top of page

Online přenos z jednání zastupitelů

Aktualizováno: 30. 6. 2022

Pokračujeme v online přenosu ze zasedání zastupitelstva. Zarputile, nesmlouvavě.Umíme se poučit z vlastních chyb z prvního přenosu a věříme, že zvuk tentokrát lépe vyladíme. Doufejme, že vedení obce nevymyslí zase nějakou kulišárnu :).


Online přenos můžete sledovat v úterý 28.6 od 18:00 na našem youtube kanále
Program:

 1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. E618-S-3202/2021/Ber, č.j. 23989/2021-SŽ-SSZ-OMV1, mezi Obcí Zeleneč a Správou železnic, státní organizace příloha 1

 2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. j.: E618-S-120/2022, 1833/2022-SŽ-SSZ-OMV1 mezi Obcí Zeleneč a MERO ČR, a.s. příloha 2

 3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohoda o umístění stavby mezi Obcí Zeleneč a ČEZ Distribuce a.s., na pozemku parc. č. 957 v k.ú. Zeleneč příloha 3

 4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohoda o umístění stavby mezi Obcí Zeleneč a ČEZ Distribuce a.s., na pozemcích parc.č. 107/26 a 264 v k.ú. Mstětice příloha 4

 5. Revokace usnesení č. 3 ze dne 3. 3. 2022 – Schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě evid. č. 19/382/463 mezi Obcí Zeleneč a ČD – Telematika a.s.

 6. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě evid. č. 19/382/463 mezi Obcí Zeleneč a ČD – Telematika a.s. příloha 6

 7. Schválení výběru dodavatele a nabídky vybraného dodavatele na mycí centrum ve školní jídelně MŠ Zeleneč

 8. Schválení rozpočtového opatření č. 3

 9. Schválení uzavření dodatku na pojištění majetku obce „Trend – standartní pojištění podnikatelských rizik“ s Kooperativa pojišťovnou a.s.

 10. Návrh Výboru pro strategické plánování a územní rozvoj na zadání Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení DÚSP kolektivu autorů Ing.arch. Víta Podráského na Revitalizaci centra obce v návaznosti na dopravní studii

 11. Informace starosty o zadání architektonické studie Obce Zeleneč

 12. Informace starosty o zadání dopravní studie Obce Zeleneč

 13. Informace starosty o výběru zhotovitele na streetballové hřiště v lokalitě Kaplička

 14. Zprávy z výborůVítek Šikýř


116 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page