top of page

Nový ředitel zelenečské školy = společný úkol pro celé zastupitelstvo

Aktualizováno: 15. 5. 2022

Před dvěma týdny jako blesk z čistého nebe prolétla částí obce informace o rezignaci ředitelky ZŠ Jany Malé. Paní ředitelka stála v čele ZŠ od roku 2005. Tedy od chvíle, kdy se zelenečská základka díky výstavbě začala rapidně rozšiřovat a zásadně měnit. Měla podíl na všem, co se ve škole stalo. S neutuchajícím elánem se vrhala do dalších a dalších výzev. Patří jí velké díky za dlouholetou odpovědnost i nasazení v posledním covidovém roce! 

Je dobře, že paní ředitelka neodchází ze dne na den, ale až na konci  tohoto školního roku. Máme tak velkou šanci, že základní škola bude řádně předána novému řediteli či ředitelce. I paní ředitelka Malá je na to připravena, a to je výborná zpráva. 

Předminulý čtvrtek jsme se s panem místostarostou Husincem sešli a z této schůzky vzešla dohoda o informování veřejnosti a společném odhodlání hledat rychlé a uspokojivé řešení. Společně chceme zamezit jakékoli nejistotě učitelů, žáků a rodičů.

Kdo si tento úkol vyzkoušel, dobře ví, že to není nic jednoduchého. Ředitelem školy může být podle školského zákona jmenován jen ten, kdo prošel konkursním řízením. Konkursní řízení musí vyhlásit zřizovatel, v našem případě obec Zeleneč. Na své úřední desce musí oznámit mimo jiné předpoklady pro výkon činnosti ředitele, které stanovuje především zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Uchazeči mohou být hodnoceni i na základě jiného nástroje personálního výběru, než je řízený rozhovor. Konkursní komisi jmenuje zřizovatel. Je však vázán celou řadou omezení. Někteří členové komise jsou určeni krajským úřadem a Českou školní inspekcí. Za rodiče je členem komise člen zvolený do školské rady, zástupce učitelů volí pedagogická rada školy. Všechny je třeba oslovit s dostatečným předstihem. 

Vypsáním konkursu a jmenováním konkursní komise to ale všechno teprve začíná. Ředitelé škol nerostou na stromech. Navíc v našem okolí momentálně probíhá řada konkursů, nového ředitele nebo ředitelku hledají např. v Klánovicích, v Újezdě n. Lesy a ve Škvorci. Nestačí proto konkurs vypsat a čekat, kdo se přihlásí. Je třeba aktivně vyhledávat a oslovovat možné uchazeče, případně je i přesvědčovat, že stát se ředitelem zelenečské ZŠ pro ně může představovat zajímavou výzvu. Přesně to nás nyní čeká. 

A ještě jedna důležitá informace. Konkursní komise jen navrhuje výsledné pořadí kandidátů. Finální rozhodnutí je na zřizovateli. Protože Zeleneč nemá radu a momentálně ani starostu, rozhodnutí bude v rukou místostarosty.  Ten může vybrat kohokoli, kdo se zúčastnil konkursu, nebo případně nevybrat nikoho. 

Jako zastupitelé cítíme za hledání a nalezení nového a dobrého ředitele či ředitelky školy velkou odpovědnost. 

Ladislav Mrklas

30 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page