top of page

Místostarosta členem strategického výboru

Místostarosta Michael Husinec byl na veřejném zastupitelstvu ve čtvrtek 28. 5. 2020 zvolen členem výboru pro strategické a územní plánování naší obce. Všech 7 zastupitelů za SNK zvedlo ruku pro tohoto jejich kandidáta, naopak proti byli všichni naši přítomní zastupitelé. Důvody, proč je pro nás právě místostarosta nepřijatelnou osobou na této pozici, jsou:

  1. Je pověřeným zastupitelem pro jednání s developerem projektu Nový Zeleneč. Přestože mu zastupitelstvo uložilo pravidelně informovat o jeho jednáních, žádné zprávy nedostáváme. (zápis ze zasedání zastupitelstva dne 25. 11. 2019, usnesení č. 8).

  2. Stejně tak měl za obec iniciovat podání připomínek k projektu v rámci posuzování jeho vlivu na životní prostředí (EIA). Obec podala vyjádření, že nemá k projektu ve Mstěticích žádné připomínky !!

  3. Místostarosta „sedí na 2 židlích“. S developerem má jednat v zájmu obce, ale zároveň je jeho subdodavatelem. Čí zájmy tedy hájí při jednáních, kam byl vyslán jako místostarosta naší obce? Toto jednání lze nazvat morálním střetem zájmů.

  4. Místostarosta byl proti zřízení nepovinných výborů. Nechtěl pouštět veřejnost k citlivým informacím z obce kvůli obavám z jejich zneužití. Byl však první, který takové informace zneužil k vlastnímu prospěchu. Sám přiznal, že si domény www.novyzelenec.cz a www.novemstetice.cz zakoupil ze spekulativních důvodů.

Jsme dlouhodobě nespokojeni s prací místostarosty. Proto ho náš zastupitel Ladislav Mrklas vyzval, aby se buď stal uvolněným místostarostou, tj. přerušil všechny svoje podnikatelské aktivity a plně se věnoval práci pro obec, nebo aby z pozice odstoupil.  Místostarosta si vzal čas na rozmyšlenou.

A co si o tom myslíte Vy?

Hana Urbánková

1 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page