top of page

Je čas na záznamy a živé přenosy ze zasedání zastupitelstva!

Aktualizováno: 15. 5. 2022


Od začátku našeho působení v zastupitelstvu se zasazujeme o otevřený přístup obce k občanům.  Za prospěšné považujeme maximální zprostředkování celého průběhu zasedání zastupitelstva a jeho výstupů formou záznamů a živých online přenosů. Obě tyto formy nabyly na významu právě v dnešní době celostátních restrikcí. 

Při přípravě jednacího řádu i na pracovních schůzkách zastupitelů jsme opakovaně navrhovali aspoň zveřejňování audiozáznamů z jednání. Bohužel neúspěšně.  V době covidové jsme přidali návrh na možnost distanční účasti zastupitelů a na listopadovém zasedání jsme požádali místostarostu o co nejrychlejší realizaci videozáznamů.  Dostalo se nám odpovědi, že věc bude projednána s právním zástupcem obce a specialistou na IT. Místostarosta také přislíbil, že problematika bude probírána na prvním lednovém zasedání zastupitelstva.

Protože od místostarosty avizovaný návrh řešení na úpravu jednacího řadu v lednu předložen nebyl, připravili jsme návrh vlastní, který by umožnil jak on-line přenosy, tak i záznamy. Návrh měl být projednán na námi vyvolaném lednovém zasedání.

Stejně jako další námi navrhované body programu byl však i tento hlasy zastupitelů za SNK vyřazen z programu a přesunut na plánovaný 18. únor.  V únoru ale zastupitelstvo nezasedalo, návrh se proto přesunul až na  4. března. Zde je však zařazen až jako třináctý bod programu. Je tedy pravděpodobné, že na něj nedojde řada a bude znovu odsunut.

Považujeme to za velkou chybu. A proto se pokusíme jej zařadit hned jako první bod programu.

Děkujeme také Petru Miencilovi za jeho petici na podporu on-line přenosů a záznamů i podpisy pod ní. Je jich již více než 70 a dokazují, že mezi občany je o dění v obci zájem. Věříme, že čas opravdu nazrál!

Petra Moravečková

5 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page