top of page

Jak šel čas se školou ve Feroně


Začněme pěkně od začátku. Na podzim 2008 byla dostavěna nová tělocvična v areálu mateřské školy v ulici Školní, tzv. „malá“ tělocvična. Nebyla však zprovozněna v původně postavené velikosti, ale jen v poloviční. V druhé polovině byla zřízena třída školky. V červnu 2017 ředitelka školy informuje starostu o nedostatečné kapacitě ZŠ.

V reakci na požadavek ředitelky školy pro školní rok 2018/2019 je v rozpočtu obce na rok 2018 vyčleněna částka 15 milionů Kč na výstavbu nové budovy základní školy. V první polovině roku 2018 představuje projektant veřejnosti plán dostavby čtyř nových tříd ZŠ a dvou družin na pozemcích bývalého areálu Ferony a je podána žádost o stavební povolení.

ROK 2018

1.9. nastupují prvňáci do dvou nových tříd, které vznikly z obou částí stále rozdělené „malé“ tělocvičny u rybníka. Není jiná možnost, kam je umístit. Třída školky z „malé“ tělocvičny je přesunuta do pronajatých prostor Zelenáčku. Kapacita jediné velké školní tělocvičny je nedostačující. V září místostarosta potvrzuje, že potřebujeme novou školu. Stavební povolení pro školu nabylo účinnosti v prosinci. Z 15 milionů Kč rozpočtovaných na školu v tomto roce se utratilo 1.656.000 Kč většinou na projekční práce. Stavba nebyla zahájena.

ROK 2019

V rozpočtu je 20 milionů Kč na stavbu nové mateřské školy. Plán totiž byl zahájit stavbu školy a během stavby změnit užívání na školku. Takový postup však podle slov starosty obce právníci nakonec nedoporučili. I ředitelka školky konstatuje, že prostory budou pro školku nevyhovující. Na únorovém zasedání zastupitelstva jsou starostou odhadovány náklady na stavbu školy 42 milionů Kč. Na dubnovém zasedání starosta seznamuje veřejnost s informací, že cena bude vyšší díky realizaci generálním dodavatelem a je potřeba připočítat DPH. Odhaduje, že se cena vyšplhá na 51 milionů Kč.  Zastupitelstvo rozhodlo o zadání demografické studie. Ze studie např. vyplynulo, že stávající kapacita školy může být při tzv. střední variantě překročena nejdříve v roce 2029, ale to jen za předpokladu maximální výstavby ve Mstěticích, kde se navíc počítá s výstavbou vlastní školy již na konci první etapy. Starosta předpokládá otevření nových tříd v nové školní budově ve Feroně 1.9.2020. V červnu je plánované otevření přesunuto na 1.9.2021. Náklady na projekční práce v roce 2019 dosahují 718.000 Kč. Stavba v tomto roce nebyla zahájena.

ROK 2020

V rozpočtu je na stavbu nové základní školy vyčleněno 25 milionů Kč. K 30.11. je vyčerpáno 537 tis. Kč, nejspíš opět na úpravy projektu. Těsně před vypršením stavebního povolení v prosinci 2020 obec požádala o prodloužení jeho platnosti. Školka již z důvodu poklesu počtu dětí nepotřebuje najaté prostory v Zelenáčku. Počet dětí narozených v Zelenči od svého vrcholu v roce 2010 dlouhodobě klesá. Během listopadu bylo vyhlášeno výběrové řízení na generálního dodavatele novostavby školy v areálu bývalé Ferony s předpokládanou cenou 78.787.000 Kč včetně DPH. Počítá se s tím, že během stavby se změní účel budovy ze školy na školku. Na tuto změnu je vyhrazeno 10.000.000 Kč. Stavba ani v tomto roce nebyla zahájena.

CO DÁL?

Je rozumné a ekonomické v právě přicházející době investovat většinu z cca 120 mil., které obec momentálně má na účtu, do sporné stavby?  Díky časové prodlevě se zahájením stavby se změnily podmínky, rozhodnutí o stavbě školy učinilo předchozí zastupitelstvo v r.2017. Nemělo by se toto rozhodnutí znovu zvážit?  Schodek státního rozpočtu bezprecedentně roste, příjmy rozpočtu státního i obecního v důsledku koronavirové krize a díky snížení daní, výrazně klesnou na několik dalších let.

Ano, stavba školky je možná lepší varianta, protože ta naše stávající je rozeseta v několika budovách po obci, ale co potom s areálem ve Školní ul.? Nebylo by ekonomičtější zrekonstruovat tento areál pro potřeby moderní školky? Na rekonstrukce stávajících školských zařízení na rozdíl od výstavby nových byly vypsány dotace, neměli se o ně aspoň pokusit?

Dětí ubývá, vzhledem k minimální plánované výstavbě domů a bytů v Zelenči se razantní zvýšení počtu dětí nedá očekávat. Co potom s další školní budovou?

Ve Mstěticích mají v plánu mít svoji školu i školku, a to už v průběhu výstavby. Proč budeme do Zelenče přivádět další automobilovou dopravu spojenou s provozem školy?

A co využít 80 mil. na jinou stavbu, která v obci chybí? Budovu, která by uspokojila většinu občanů.

Jakou budovu byste preferovali?  Moderní úřad? Společenský sál? Ordinace lékařů? Menší prostory pro sportovní aktivity?

CO SI O TOM MYSLÍTE PRÁVĚ VY?

1 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page