top of page

Finanční výbor informuje

Před rokem se poprvé sešel finanční výbor nově zvoleného zastupitelstva. Jeho zřízení je ze zákona povinné, práce v něm důležitá, ale možná trochu neviditelná. Co se ve finančním výboru za uplynulých 12 měsíců událo?


Řadu podnětů, které vzešly z jednání výboru, se už podařilo uvést do praxe. Za velký úspěch považujeme zejména zrušení přezkumu hospodaření obce soukromým auditorem a zajištění auditu přímo u Krajského úřadu Středočeského kraje. Krajské úřady poskytují obcím tuto službu zdarma a 85 % obcí o jeho zpracování na kraji žádá, tak nebyl důvod, abychom této možnosti nevyužili i v Zelenči.

Zápis z dílčího přezkumu hospodaření zpracovaný  Krajským úřadem potvrdil doporučení finančního výboru. Obec musí na jejich základě změnit např. systém financování příspěvkových organizací obce, tzn. mateřské a základní školy. Obec nadále nebude za školy platit některé výdaje, nově školy dostanou od obce příspěvek a tyto náklady si pak budou hradit samy. Získají tak větší samostatnost při rozhodování a dalším přínosem bude zpřehlednění obecního rozpočtu.

Výbor se schází každý měsíc a má poměrně obsáhlou agendu, kromě již zmíněných bodů se průběžně věnujeme celkové kontrole hospodaření obce, inventarizaci majetku, vyúčtování vodného a stočného a dalším úkolům.

Těší nás, že jeho práce přináší konkrétní pozitivní změny pro chod celé obce a věříme, že se v dohledné době podaří uvést do života poradní a iniciační týmy pro další oblasti a zasednou v nich nejen zastupitelé.

Hana Urbánková (předsedkyně FV), Petra Moravečková (člen FV)

0 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page