top of page

Další promarněná příležitost pro kulturu, spolky a sport?

Po letech, kdy většina zelenečských spolkových a kulturních aktivit, o řadě sportovních ani nemluvě, probíhala v „garážovém“ stylu, přišla na začátku července konečně dobrá zpráva. Zněla jednoduše. Od září 2020 tu budou dva prostory k podnájmu ve dvoře u Pfannenstielů (152 m2 a 216 m2). Prostory natolik odpovídající, aby pojaly velkou část takových aktivit. Stanou se i dočasným sídlem místní knihovny, která to potřebuje jako sůl. Prostory sice budou obec něco stát, ale po letech slibů lepší něco nežli nic.


Zelenečské mistrovství v improvizaci

Potud superzpráva. Jenže, nebyli bychom v Zelenči, aby to celé nebylo poněkud komplikovanější. Od rámcového rozhodnutí k činu je totiž v Zelenči vždycky strašně daleko. Skoro nikdy není jasné, kdo by měl konat. Často se neví, co se vůbec má dělat. Máme uvolněného starostu, platíme neuvolněného místostarostu a na obecním úřadě pracují dvě referentky. Na obec naší velikosti je to žalostně málo. Především však neexistuje žádný organizační řád, dělení kompetencí, procesní nebo projektové řízení. Tak se pořád improvizuje. Někdy to jakž takž dopadne, jindy ne.

Na červencovém zasedání zastupitelstva byl koordinací využití prostor pověřen výbor pro školství, kulturu a sport. Ve výboru od počátku existovaly dva pohledy na využití. První reprezentoval zastupitel Michal Gazdo, který prosazoval, aby větší prostor obsadila knihovna, zatímco menší by byl k dispozici řadě spolků. Jeho návrh vůbec nepočítal s využitím na sportovní aktivity. Zůstal se svým stanoviskem sám.

Čtyři další členové výboru byli toho názoru, že knihovně v provizorním provozu stačí menší prostor a větší prostor má být maximálně využit k různým činnostem, včetně nedynamických pohybových aktivit (např. jógu nebo pilates). Provozovatelům těchto komerčních aktivit by se tak nahradila chybějící malá tělocvična a zároveň by se částečně snížily výdaje obce za nájemné.  Tento návrh byl 20. srpna předán starostovi obce s výzvou, aby starosta rychle rozhodl o dalším postupu.

Pomalu a zběsile

Mezitím Michal Gazdo, jenž měl jako jediný od počátku k dispozici klíče od objektu, ukazoval prostory zájemcům vybraným podle vlastních preferencí, aniž by informoval kohokoli z výboru i z vedení obce. A čas běžel. Obec začala platit nájem. Někteří původní zájemci své aktivity přesunuli jinam. Po obci se o prostorech jen šuškalo. U starosty ležel návrh několik týdnů bez vyjádření.  Jako předseda výboru jsem proto opakovaně žádal starostu, aby určil, podle kterého z návrhů pojedeme a kdo to bude koordinovat. Upozorňoval jsem, že časovou prodlevou můžeme odradit zájemce a draze placené prostory využít jen z malé části.

Teprve po opakované urgenci 23. září starosta určil koordinátorem Michala Gazda. Zastupitele, který měl od počátku jinou představu o využití prostor než většina ve výboru i v zastupitelstvu. Věřme, že celá věc neskončí úplným fiaskem a nedojde pouze k navýšení obecních výdajů. Uděláme pro to maximum. Hlavní odpovědnost ale nesou pan starosta a jím pověřený Michal Gazdo.

Ladislav Mrklas

0 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page