top of page

Centrální mateřská škola ve Školní

Aktualizováno: 15. 5. 2022

Myšlenka spojit všechny třídy zelenečské mateřské školy i celé její technické a hospodářské zázemí do jednoho objektu je jednoznačně správná. Ušetřilo by to spoustu současných komplikací i zbytečných výdajů. A otevřelo by to i cestu k řešení několika dalších problémů naší obce. Otázka tedy nestojí, jestli ano, či ne, nýbrž kam školku umístit a za jakých podmínek.

Jsme obcí, která vlastní velké množství solidních pozemků. Proto se k řešení řady dlouholetých problémů nabízí hned několik alternativ. Některé mají větší, jiné menší logiku. Na vybudování centrální školky se přímo nabízí využití areálu ve Školní, který odjakživa sloužil školským účelům. Jak ukáží následující řádky, je to řešení, které přináší mnohem více kladů než záporů.

Areál ve Školní ulici je unikátní tím, že leží v klidné lokalitě, je dostatečně prostorný a dostatečně „zelený“. Již nyní je vybaven mobiliářem pro vyžití předškolních dětí. V areálu je vlastní tělocvična. Okna tříd směřují na jih – do klidové zahradní zóny. Rozdělení areálu na dvě křídla ponechá v případě poklesu počtu předškolních dětí možnost využít některé prostory pro mimoškolní aktivity.

Realizace centrální MŠ ve Školní ušetří naspořené peníze i jiné cenné obecní pozemky. Bude vyžadovat řádově nižší výdaje a navíc půjde o rekonstrukci, na kterou se dají získat finanční příspěvky z různých fondů. A areál Ferony bude možné využít na stavby a projekty, které budou sloužit mnohem většímu počtu občanů Zelenče různého věku a s různými zájmy.

Neskrýváme, že centrální MŠ ve Školní má i některé problematické body, jež bude třeba řešit. Jsou především dva – nutnost vybudování parkovacích míst a zajištění náhradních prostor pro část předškolních dětí v době rekonstrukce. Oba se, jak ukazuje přiložená studie, dají řešit velmi elegantně.

Předkládáme tuto studii s velkým přáním, aby se znovu otevřela diskuse, na jejímž konci bude racionální a efektivní řešení ve prospěch občanů Zelenče. Jsme připraveni si detailní prověření této cesty, veřejnou diskusi i řešení centrální MŠ vzít jako svůj úkol.   

Studie centrální MŠ

10 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page