top of page

17. listopad – oslava boje, který nikdy neskončí

17. listopad má jako státní svátek jedno velké kouzlo. Připomíná události, které si mnozí pamatujeme, kterých jsme se osobně zúčastnili a které bezprostředně spoluutvářely naše životy. Připomíná chvíle, kdy jsme zažívali opojný pocit sounáležitosti a vzájemnosti na cestě za společným cílem. Netrvaly dlouho, a o to byly vzácnější a nezapomenutelnější.


Zelenečský 17. listopad 2021 má ještě jednu důležitou souvislost. Právě nyní leží na stole návrh nového územního plánu naší obce. Tento dokument může na dlouhou dobu ovlivnit kvalitu našich životů. Měl by proto respektovat naše skutečné potřeby a zájmy. Zkusme tedy, milí zelenečští sousedé, letošní 17. listopad věnovat boji za svobodu a demokracii žitému v praxi. Přečtěme si návrh územního plánu a zamysleme se nad tím, zda respektuje naše skutečné zájmy a naplňuje naše představy o dalším rozvoji Zelenče. Bude to ta nejlepší oslava dne svobody a demokracie.

Ladislav Mrklas

0 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page