top of page

Územní plán Zelenče, možnost pro podněty občanů

Aktualizováno: 15. 5. 2022

Po letech se i naše obec Zeleneč dočká svého územního plánu a rozšíří tak rodinku územně naplánovaných obcí ☺

Neříkáme to proto, že bychom byli nějací socialističtí plánovači, ale z důvodu, že územní plán je důležitým předpokladem pro trvale udržitelný rozvoj obce. Jeho smyslem je najít rovnováhu mezi potřebami obyvatel, udržením přirozených vazeb mezi sousedy, ekonomickým rozvojem a životním prostředím. Dobrý územní plán se pozná podle toho, že ctí minulé generace a myslí i na generace budoucí.  

Nyní jsme teprve na začátku a  práce na územním plánu jsou ve stádiu přípravy zadání. Podkladem pro jeho zadání jsou online dotazník a takzvaná pocitová mapa pro sběr názorů veřejnosti.

Protože územní plán může zásadním způsobem ovlivnit naše životy a spokojenost se zdejším bydlením, není na škodu této problematice věnovat pár minut svého času a vyjádřit své názory.

Online dotazník je jednoduchý formulář s 8 otázkami ohledně vaší spokojenosti a vašich preferencí. Věnujete-li pár minut jeho vyplnění, můžete ovlivnit přípravu zadání územního plánu dle vašich priorit.

Jak dotazník vyplnit? Na stránce https://www.upzelenec.cz/faze-2 kliknete na ikonu dotazníku

V pocitové mapě může každý občan Zelenče vyznačit trasy v obci, po kterých   často chodí, běhá, nebo jezdí na kole, koloběžce, bruslích, kolonožce či podobném dopravním prostředku.  Může označit místa, kde se cítí dobře, a naopak místa, která nepovažuje za důstojná naší krásné obce. Ke každé vyznačené trase či oblasti je možné přidat komentář s textovým popisem svých pocitů a připomínek. I zde platí, že vaše příspěvky do pocitové mapy mohou pomoci prosadit váš názor a ovlivnit výsledek dle vašich preferencí.

Jak pocitovou mapu vyplnit? Je to jednoduché a velmi interaktivní: Na této stránce naleznete informace k územnímu plánu https://www.upzelenec.cz/faze-2

a odkaz na mapu (na konci stánky k fázi 2)

Klikněte na ikonu mapy a zadejte zmíněné jméno a heslo.

Otevře se mapa

Vpravo klikněte na ikonu tabulky

Pak si vyberte kategorii, do které chcete námět přidat – Tudy chodím (nějaké náměty k cestám, které v rámci obce často absolvujete) – Tady se mi líbí (vyznačení oblastí, které se vám líbí) – Tady se mi nelíbí (vyznačení oblastí, které se vám nelíbí)

Kliknete na ikonu se znaménkem plus

V mapě pak nakreslíte svojí trasu nebo oblast a přidáte výstižný komentář.  A je to!

Pokud vás zajímají ještě další informace o procesu tvorby územního plánu, naleznete je zde https://www.upzelenec.cz

Věřím, že společně se nám podaří připravit pro Zeleneč kvalitní územní plán!

Michal Červencl

15 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page