Výsledky ankety

Dotazník vyplnilo 303 obyvatel Zelenče starších 15 let, tedy více než 13 %.

Život v obci

V Zelenči se žije dobře.  Drtivá většina (94 %) účastníků ankety je se životem v obci spokojená.

Na Zelenči si nejvíce ceníme výhodné polohy v blízkosti Prahy (72 %),
možností dopravního spojení (49 %), vzhledu obce a dostupnosti vzdělávání (obě možnosti shodně 33 %) a také sousedských vztahů
(24 %).

Naopak nejvíce tu lidé postrádají bankomat, prostor pro parkování a více obchodů.

  • Velmi spokojeni – 49 %
  • spíše spokojeni – 45 %
  • Spíše nespokojeni – 4 %
  • Nespokojeni – 1 %
  • Nevím – 1 %

Bezpečnost

Naprosto bezpečně se v obci cítí zhruba každý čtvrtý (24 %). Necelá polovina (42 %) má největší obavy o bezpečnost v souvislosti s dopravní situací v obci
a 23 % lidí se obává zvýšeného pohybu cizích osob.
Mezi opatřeními pro zvýšení bezpečnosti, kde bylo možné vybrat maximálně dvě možnosti, hrály prim služby obecní policie (47,4 %) a chytré přechody
(35 %).
Více než pětina účastníků ankety (21,8 %) uváděla také opatření v podobě kamerového dohledu a 19 % kontrolu parkování.

Doprava

Největším dopravním problémem v obci je podle ankety parkování na veřejných prostranstvích (28 %). Dále pak zatížení tranzitní dopravou (22 %), bezohledné chování řidičů (17 %) a špatné dopravní řešení na konkrétních místech v obci (16 %). 
Opatřením číslo jedna pro řešení dopravní situace je záchytné parkoviště. 
Téměř čtvrtina účastníků si myslí, že by pomohlo také vytváření podmínek pro přepravu bez aut, např. možnost parkování kol či koloběžek se zajištěním proti krádeži.

Průmyslová a obytná výstavba

Skladové haly v okolí jsou téma pro 81 % účastníků ankety. 63 % souhlasí s tím, že jsou ekologickou, dopravní i estetickou zátěží, kterou by měla obec řešit. Podle 18 % je nejdůležitější úzká spolupráce obce se spolkem V Zelenči jsme doma.
V otázce připravenosti Zelenče na plánovanou výstavbu obytné zóny Mstětice až pro 3500 osob se 58 % domnívá, že nejprve by měla být vybudována infrastruktura a teprve pak zahájena výstavba.

Priority pro nadcházející období

Největší prioritu pro nadcházející čtyři roky v anketě získala úprava
prostoru bývalé lištárny.

Účastníci ankety dále kladou důraz na řešení dopravní situace,
revitalizaci rybníka a jeho okolí a také na optimalizaci školských zařízení
v obci.

Graficky zpracované výstupy z ankety si můžete prolistovat zde: