VOLBY

volEBNÍ ROK

%

hlasů

zástupci

Milí sousedé,

děkujeme, že jste přišli k volbám a využili své základní demokratické právo k ovlivnění správy věcí veřejných v naší obci.

Více než třetina hlasů je pro nově vzniklé sdružení Sousedé pro Zeleneč velký úspěch a závazek. Zastupitelstvo bude mnohem pestřejší a díky Vám tam budou i dvě ženy. Sousedy pro Zeleneč bude v novém zastupitelstvu reprezentovat Petra Moravečková, Hana Urbáková, Ladislav Mrklas a Ondřej Kopa. Všichni
členové sdružení jsou připraveni dále spolupracovat a podporovat naše čtyři zvolené zástupce v úsilí o prosazení bodů z našeho programu. 

Zelenečskou volební účast přes 66% považujeme za velmi dobrou, o téměř 20 procentních bodů převyšuje celorepublikový průměr. Dokazuje to angažovanost našich spoluobčanů a to, že když máme na výběr, tak volíme. V účasti jsme předehnali většinu okolních obcí (Brandýs 45%, Čelákovice 54%, Jirny 61%, Zápy 57%,
Lázně Toušeň 60%, Šestajovice 54%, Nehvizdy 55%), pouze Svémysličtí docílili úctyhodných 71%.

Těšíme se na práci pro Zeleneč a spolupráci s Vámi.

Vaši Sousedé pro Zeleneč

.

Zdroj: volby.cz

Sousedská anketa

Před volbami v srpnu 2018 jsme uspořádali anketu o životě v obci prostřednictvím elektronického dotazníku. Seniorům jsme současně poskytli také tištěnou verzi. Cílem bylo zjistit, jak se Vám v obci žije, s čím jste spokojeni, co byste chtěli zlepšit a jak vnímáte priority pro další rozvoj.

Do ankety se od pondělí 20. srpna do pátku 7. září 2018 zapojilo 303 obyvatel Zelenče. Děkujeme všem, kteří využili této příležitosti a podělili se s námi o názory a podněty.

Kromě zajímavých zjištění tak anketa přinesla hlavně dobrou zprávu, že v Zelenči máme o věci veřejné zájem. Proto věříme, že anketní dotazování se jako jedna z forem komunikace obce s občany ujme i do budoucna:-)