Zde brzy najdete informace

o novém ÚZEMNÍM PLÁNU naší obce.