trvalý a promyšlený rozvoj

cíle

* Realistický strategický plán rozvoje a odborně zpracovaný funkční územní plán prodiskutovaný s veřejností
* Zpracování analýzy a prognózy demografického vývoje Zelenče
* Spolupráce se sousedními obcemi
* Zmírnění dopadů okolní výstavby a rozvoje
* Jasné podmínky pro další výstavbu v Zelenči i ve Mstěticích
* Účelné využití obecních pozemků a nemovitostí: u rybníka,  bývalá lištárna, č.p. 38, areál Ferony
* Podpora vysokorychlostního internetu