Spravedlivá podpora sportu, kultury a spolků

10. února 2020

Zajímáte se aspoň trochu o dění v naší obci? Pak jste určitě zaznamenali, že kromě široké nabídky sportovních aktivit u nás působí řada zájmových sdružení a spolků. Co už možná nevíte, je to, že naše obec tyto aktivity finančně podporuje. Pravidelnou podporu má místní fotbal – fotbalový klub SK Zeleneč dostává každoročně dotaci z obecního rozpočtu. Některé další aktivity a akce obec podporuje ad hoc proplacením různých účtenek a faktur. A pak jsou tu také aktivity a neziskovky, které nemají podporu žádnou, i když by si ji možná neméně zasloužily. Jak to že někdo podporu má a jiný ne? Na základě jakých kritérií se o podpoře rozhoduje? Kdo, kdy, jak a kolik?

To je v kostce důvod, proč bychom rádi zavedli nějaká rozumně nastavená pravidla pro spravedlivé poskytování finanční podpory na kulturní či sportovní akce, celoroční činnost neziskových organizací, na sportovní činnost dětí a mládeže nebo třeba na kulturní vyžití seniorů. Zkrátka, aby každý věděl, na co může od obce dostat peníze a jak to udělat a zároveň, aby bylo veřejně známé komu, kolik a na co bylo z rozpočtu vyplaceno. Na jeho přípravě už pár týdnů pracujeme. Na konci roku jsme poslali zástupcům spolků v obci první návrh pravidel pro poskytování finanční podpory a nyní zapracováváme jejich připomínky a náměty.

Věříme, že se nám podaří vytvořit smysluplný návrh, který bude přijatelný pro všechny zastupitele a v brzké době bude předložen zastupitelstvu ke schválení.

Petra Moravečková