Psí hřiště v Zelenči

25. května 2021

Jak by se Vám líbilo hřiště pro psy v Zelenči?  Na čtvrteční zasedání zastupitelstva jsme navrhli projekt psího parku, který vznikl ve spolupráci s několika „pejskaři“. 

 

Cíl projektu

Cílem projektu je vybudování prostoru o rozloze cca 2 000 m2 vyhrazeného pro psy za doprovodu jejich majitelů, který by sloužil k volnému pohybu, tréninku nebo společné zábavě na čerstvém vzduchu.  Oplocený prostor psího parku s prvky agility a lavičkami by poskytl skvělé vyžití i relaxaci početné skupině pejskařů v naší obci.

 

Popis místa

Psí park navrhujeme umístit v rohu pozemku ve vlastnictví obce Zeleneč parcelní číslo 662/9 s rozlohou 4 234m2 a značený jako „ostatní plocha“.  Tento pozemek se nachází se po levé straně silnice č. 33310 ve směru na Svémyslice v blízkosti plánované cyklostezky u datového centra. Vybudováním psího parku v této lokalitě by cyklostezka získala na významu, neboť se navíc stane komunikační spojkou mezi psím parkem a obcí. V prostoru navrhujeme umístění 7 agility prvků ze dřeva, 3 lavičky a 2 odpadové nádoby.

 

 

 

 

 

 

 

Veřejný přínos projektu

Psů v České republice stále přibývá a v Zelenči tomu není jinak. Předpokládáme, že je zde více než 500 registrovaných psů, což představuje poměrně velkou cílovou skupinu, kterou bychom realizací psího parku uspokojili. Oplocený venkovní prostor nabídne různé herní prvky určené pro psy, travnatou plochu, stín a přinese také možnost socializace psů, která je pro jejich výcvik a výchovu velmi důležitá. Zároveň bude skvěle sloužit k setkávání občanů se stejnými zájmy, kteří si mohou vyměňovat své zkušenosti a názory a dojde k posílení vzájemné komunikace. Rádi bychom, aby prostor byl volně přístupný a mohl být také využíván k pořádání různých vzdělávacích akcí a seminářů o výchově nebo výcviku psů apod. Vznikne tím nové místo pro setkávání, sportování a zábavu pro psy a jejich majitele.

Součástí psího parku bude také definovaný „Řád psího parku“, který jasně vymezí pravidla, jak se v parku chovat. Ukázka je součástí tohoto návrhu. Nespornou výhodou umístění psího parku v této lokalitě je, že případný psí štěkot nebude rušit obyvatele Zelenče a vznikne zde prostor pro „bezpečnou“ hru se psy. Oslovili jsme také několik místních majitelů psů, kteří by vybudování psího parku v Zelenči velmi uvítali.

 

Orientační rozpočet

Název položky rozpočtu  Cena  Velikost překážky (v mm)
Překážka: Kladina 20 000 Kč 1 300 x 400 x 10 800
Překážka: Áčko 16 000 Kč 1 600 x 1 200 x 3 100
Překážka: Houpačka 15 000 Kč 600 x 400 x 3800
Překážka: Kruh 8 000 Kč 1 700 x 1 800 x 280
Překážka: Stůl nízký 8 000 Kč 550 x 1 000 x 1 000
Překážka: Zeď 15 000 Kč 550 x 1 800 x 280
Překážka: Slalom 4 000 Kč
Montáž překážek 3 000 Kč
Doprava překážek 2 000 Kč
3x lavička 40 000 Kč
3x odpadová nádoba 14 000 Kč
Oplocení, vč. vstupní branky 200 000 Kč
Zeleň – výsadba stromů a keřů 20 000 Kč
Solitérní kameny 20 000 Kč
Projektová dokumentace 15 000 Kč
Celkem 400 000 Kč

 

 

 

 

 

 

Celý návrh projektu najdete ZDE

Zpracovatelé návrhu: Andrea, Jana a Jan Kučerovi, Petra Moravečková