Místostarosta členem strategického výboru

12. června 2020

Místostarosta Michael Husinec byl na veřejném zastupitelstvu ve čtvrtek 28. 5. 2020 zvolen členem výboru pro strategické a územní plánování naší obce. Všech 7 zastupitelů za SNK zvedlo ruku pro tohoto jejich kandidáta, naopak proti byli všichni naši přítomní zastupitelé. Důvody, proč je pro nás právě místostarosta nepřijatelnou osobou na této pozici, jsou:

  • Je pověřeným zastupitelem pro jednání s developerem projektu Nový Zeleneč. Přestože mu zastupitelstvo uložilo pravidelně informovat o jeho jednáních, žádné zprávy nedostáváme. (zápis ze zasedání zastupitelstva dne 25. 11. 2019, usnesení č. 8).
  • Stejně tak měl za obec iniciovat podání připomínek k projektu v rámci posuzování jeho vlivu na životní prostředí (EIA). Obec podala vyjádření, že nemá k projektu ve Mstěticích žádné připomínky !!
  • Místostarosta „sedí na 2 židlích“. S developerem má jednat v zájmu obce, ale zároveň je jeho subdodavatelem. Čí zájmy tedy hájí při jednáních, kam byl vyslán jako místostarosta naší obce? Toto jednání lze nazvat morálním střetem zájmů.
  • Místostarosta byl proti zřízení nepovinných výborů. Nechtěl pouštět veřejnost k citlivým informacím z obce kvůli obavám z jejich zneužití. Byl však první, který takové informace zneužil k vlastnímu prospěchu. Sám přiznal, že si domény www.novyzelenec.czwww.novemstetice.cz zakoupil ze spekulativních důvodů.

Jsme dlouhodobě nespokojeni s prací místostarosty. Proto ho náš zastupitel Ladislav Mrklas vyzval, aby se buď stal uvolněným místostarostou, tj. přerušil všechny svoje podnikatelské aktivity a plně se věnoval práci pro obec, nebo aby z pozice odstoupil.  Místostarosta si vzal čas na rozmyšlenou.

A co si o tom myslíte Vy?

Hana Urbánková