Finanční podpora spolkům a sportu – nově, cíleně a průhledně!

27. července 2020

Na základě nově schválených pravidel, která nedávno navrhla a prosadila naše zastupitelka Petra Moravečková (více zde), proběhlo na červencovém zasedání zastupitelstva první rozdělení finanční podpory spolkům a sportovním klubům.

Finanční podporu dostane celkem devět subjektů a neformálních, ale dlouhodobě aktivních, skupin. Všechny si to zaslouží, protože jejich aktivity jsou promyšlené a prospěšné. Některé již mají svou tradici, jiné si ji jistě vybudují. Na rozdělení finanční podpory se vedle zastupitelstva hodně podílely dva nově zřízené výbory – výbor pro školství, kulturu a sport a výbor pro strategické plánování a územní rozvoj, které důkladně prošly a zhodnotily všechny podané žádosti.

 

Máme velikou radost, že i přes koronavirové zpoždění již letos proběhlo rozdělování tak, jak by probíhat mělo. Tedy cíleně, na přesné účely a průhledně. Neboli veřejně a kontrolovatelně. A tak by to mělo být se vším.

Kontrolu čerpání poskytnutých finančních prostředků bude provádět finanční výbor. Celý proces si zopakujeme poměrně brzy, neboť dle nastavených pravidel je nutné podat žádosti na další rok nejpozději do konce října roku letošního.

 

Subjekt Výše schválené finanční dotace
SK Zeleneč 450 000 Kč
Klub seniorů 84 000 Kč
Myslivecké sdružení 50 000 Kč
Spolek rodičů ZŠ a MŠ 34 000 Kč
SK OCR Čelákovice z.s. 15 000 Kč
KSBM Modřany oddíl rychlobruslení 10 000 Kč
Fit studio D, z.s. 15 000 Kč
Hobbýk s.r.o. 33 400 Kč
V Zelenči jsme doma, z.s. 20 000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ladislav Mrklas