Doprava, bezpečnost
a životní prostředí

cíle

* Aktivní přístup k řešení dopravní situace

* Vytvoření nových parkovišť

* Optimalizace chodníků, přechodů a dopravního značení

* Zřízení obecní policie

* Propojení stávající sítě cyklostezek

* Podpora pohybu po obci bez aut

* Systematická péče o zeleň a vzhled obce