Hospodaření, investice, podpora podnikání

cíle

* Dlouhodobě vyrovnané obecní rozpočty

* Srozumitelné informování o rozpočtu a hospodaření obce, o stavu obecního majetku a jeho využívání a o smluvních vztazích obce

* Hledání nových finančních zdrojů, využití grantů a dotací na investiční akce

* Transparentní veřejná poptávková a výběrová řízení

* Funkční a průhledný systém podpory místních zájmových spolků, podnikatelů, živnostníků a farmářů 

* Podpora prospěšných soukromých investic