Doprava, bezpečnost a životní prostředí

Doprava, bezpečnost a životní prostředí

Doprava, bezpečnost a životní prostředí cíle * Aktivní přístup k řešení dopravní situace * Vytvoření nových parkovišť * Optimalizace chodníků, přechodů a dopravního značení * Zřízení obecní policie * Propojení stávající sítě cyklostezek * Podpora pohybu po obci...
Kvalitní školy, vzdělání, kultura, sport a volný čas

Kvalitní školy, vzdělání, kultura, sport a volný čas

ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS cíle * Konec provizorních řešení školy a školky. * Plánování podle očekávaného demografického vývoje.  * Benefity a motivace pro pedagogy. * Projekty dalšího vzdělávání pro seniory i ostatní. *...
Dobré hospodaření, cílené investice a podpora podnikání

Dobré hospodaření, cílené investice a podpora podnikání

dobré hospodaření, cílené investice a  podpora podnikání cíle * Dlouhodobě vyrovnané obecní rozpočty * Srozumitelné informování o rozpočtu a hospodaření obce, o stavu obecního majetku a jeho využívání a o smluvních vztazích obce * Hledání nových finančních...
Efektivní správa a otevřená komunikace

Efektivní správa a otevřená komunikace

efektivní správa a otevřená komunikace cíle * Předem známé termíny konání zastupitelstva, jejich nahrávání a živé přenosy z jednání přes internet * Vytvoření výborů zastupitelstva se zastoupením veřejnosti nad rámec těch, které jsou povinné ze zákona: výbor...
Trvalý a promyšlený rozvoj Zelenče

Trvalý a promyšlený rozvoj Zelenče

trvalý a promyšlený rozvoj cíle * Realistický strategický plán rozvoje a odborně zpracovaný funkční územní plán prodiskutovaný s veřejností * Zpracování analýzy a prognózy demografického vývoje Zelenče * Spolupráce se sousedními obcemi * Zmírnění dopadů...