Program čtvrtečního zasedání zastupitelstva

25. května 2021

Na čtvrtek 27. 5. 2021 od 18 hod. bylo svoláno další zasedání zastupitelstva s oficiálně zveřejněným programem sestávajícím ze dvou níže uvedených bodů:

1. Jmenování konkurzní komise
2. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

 

 

 

Řádně a včas jsme požádali o zařazení následujících bodů na program zastupitelstva:

1. Dopravní studie
2. Vybudování psího parku
3. Pořízení studie proveditelnosti „navýšení kapacity školky v objektu Školní 2 a 3“
4. On-line přenosy a záznamy ze zasedání ZO
5. Zástupce zřizovatele ve školské radě
6. Rozpočtové opatření č. 2/2021
7. Zprávy z výborů

Současně jsme požádali též o zveřejnění doplněného programu. Tento program dosud zveřejněn nebyl, pro případné zájemce tak tedy činíme alespoň touto formou. Návrhy usnesení a odůvodnění jednotlivých bodů naleznete ZDE

PROJEKT realizace psího parku v Zelenči